Show simple item record

dc.contributor.advisorHautala, Arto
dc.contributor.advisorLahti, Jouni
dc.contributor.authorSarttila, Katariina
dc.date.accessioned2023-06-06T04:59:37Z
dc.date.available2023-06-06T04:59:37Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/87448
dc.description.abstractJohdanto: Fyysinen inaktiivisuus ja pitkäaikainen istuminen ovat merkittäviä tarttumattomien tautien riskitekijöitä, jotka uhkaavat kansanterveyttä. Tarkastelen opinnäytetyössä vapaa-ajan fyysisen aktiivisuuden ja ruudun ääressä istumisen yhteyttä kaikista syistä johtuviin sairauspoissaoloihin, sekä erikseen tuki- ja liikuntaelinten sairauksista ja mielenterveyden häiriöistä johtuviin sairauspoissaoloihin. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää vapaa-ajan fyysisen aktiivisuuden ja ruutuistumisen yhdysvaikutuksia sairauspoissaoloihin suomalaisessa aikuisväestössä. Menetelmät: Satunnaisesti valittuja aikuisia (n=10 300, vastausprosentti 70,5 %) pyydettiin täyttämään FinTerveys 2017 -väestötutkimuksen kyselylomake. Tutkimusaineisto linkitettiin Kansaneläkelaitoksen (KELA) rekisteritietoihin sairauspäivärahaetuuksista (yli 10 työpäivää), mukaan lukien diagnoosit (ICD-10) (seuranta-aika 2,9 vuotta). Itseraportoitu vapaa-ajan fyysinen aktiivisuus luokiteltiin kolmeen ryhmään: passiivinen (lukee, katsoo televisiota ja tekee muita toimintoja, jotka eivät rasita fyysisesti) kohtalaisen aktiivinen (kävelee, pyöräilee ja liikkuu muilla tavoin useita tunteja viikossa) ja aktiivinen (harrastaa kuntoliikuntaa tai urheilua useita tunteja viikossa). Ruudun äärellä istumisaika luokiteltiin kahteen ryhmään: 3 tuntia tai vähemmän ja yli kolme tuntia päivässä. Näistä muodostui kuusiluokkainen yhdysvaikutusmuuttuja analyysejä varten. Yhteyksiä tutkittiin logistisella regressioanalyysillä SPSS 29 -ohjelmalla. Malleissa otettiin huomioon mahdollisina sekoittavina tekijöinä ikä, sukupuoli, koulutus, siviilisääty, BMI, tupakointi ja rajoittava pitkäaikaissairaus. Analyyttinen otos rajattiin työikäisiin (18–63 vuotta), ja siihen kuului 5058 osallistujaa. Analyyseistä jätettiin pois vastaajat, joilta puuttui tietoja jostakin tutkimuksessa käytetystä muuttujasta. Tulokset: Vapaa-aikana inaktiivisilla ja paljon aikaa istuen ruudun ääressä viettävillä (>3 tuntia) havaittiin suurempi riski sairauspoissaoloihin mielenterveyshäiriöiden vuoksi (OR=2,07 95 % CI 1,03-4,18) kuin fyysisesti aktiivisilla ja vähän istuvilla verrokeilla. Myös inaktiivisen ja vähän istuvan (OR= 1,69 95 % CI 1,12-2,55), sekä kohtalaisen aktiivisen ja paljon istuvan ryhmän (OR= 2,06, 95 % CI 1,15-3,67) riski mielenterveyssyistä johtuviin sairauspoissaoloihin oli suurempi. Tilastollisesti merkitseviä eroja ei havaittu kaikista syistä ja tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvien sairauspoissaolojen osalta. Johtopäätökset: Vapaa-ajan liikunnan lisäämisen ohella istumisen vähentämisellä voi olla myönteinen vaikutus mielenterveyssyistä johtuvien sairauspoissaolojen riskiin. Kansanterveyttä koskevissa suosituksissa tulisi kannustaa liikunnan lisäämisen ohella vähentämään istumista sen mielenterveysvaikutusten vuoksi.fi
dc.format.extent69
dc.language.isofi
dc.subject.otheraikuisväestö
dc.titleVapaa-ajan istumisen ja fyysisen aktiivisuuden yhteydet pitkiin sairauspoissaoloihin : rekisteriin linkitetty väestötutkimus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202306063519
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineFysioterapiafi
dc.contributor.oppiainePhysiotherapyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi50422
dc.subject.ysoväestötutkimus
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysoterveys
dc.subject.ysovapaa-aika
dc.subject.ysoistuminen
dc.subject.ysotyökyky
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record