Show simple item record

dc.contributor.advisorIso-Somppi, Leena
dc.contributor.authorMäkelä, Jaana
dc.date.accessioned2023-05-02T07:38:46Z
dc.date.available2023-05-02T07:38:46Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/86714
dc.description.abstractPro gradu-tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja ymmärtää luokanopettajien kokemuksia koira-avusteisesta pedagogiikasta yleisopetuksen luokassa sekä tarkastella niiden merkityksiä heille itselleen sekä oppilaille, opettajien kokemana. Tutkimukseen haastateltiin yhteensä kuutta perusopetuksen opettajaa eri puolilta Suomea, joilla oli kokemusta koira-avusteisesta pedagogiikasta. Tieteenfilosofisena lähtökohtana tutkimuksessa oli fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus. Tutkimusaineisto kerättiin laadullisen avoimen teemahaastattelun avulla. Aineisto analysoitiin fenomenologis-hermeneuttisella analyysillä. Tutkimustulosten mukaan opettajat kokivat koira-avusteisen pedagogiikan edistävän oppilaiden oppimista tuoden mielekkyyttä erityisesti lukuharjoitustilanteisiin ja tukevan oppilaan hyvinvointia sekä tunne- ja empatiataitoja. He kokivat koira-avusteisuuden vahvistavan oppilaan ja opettajan sekä oppilaiden välisiä keskinäisiä suhteita, jotka vaikuttivat luokassa yhteisöllisyyden kokemiseen. Koiran kanssa työskentely lisäsi opettajien kokemusten mukaan oppilaiden arjen hallintataitoja. Opettajat kokivat koulukoiran työparinaan, joka edistää heidän työviihtyvyyttään sekä opettajien työssäjaksamista, vaikka koiran läsnäolon koettiin myös lisäävän opettajien työmäärää. Koulukoira nähtiin tukiresurssina, jota voi hyödyntää kolmiportaisen tuen eri askelmilla.fi
dc.format.extent96
dc.language.isofi
dc.subject.otherkoira-avusteinen työskentely
dc.subject.otherCanine-Assisted Intervention (CAI)
dc.subject.otherfenomenologis-hermeneuttinen tutkiminen
dc.titleLuokanopettajien kokemuksia koira-avusteisesta pedagogiikasta yleisopetuksen luokassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202305022809
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysokoira
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysopedagogiikka
dc.subject.ysotyöhyvinvointi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record