Show simple item record

dc.contributor.advisorPirttimaa, Raija
dc.contributor.authorSillanpää, Roosa
dc.date.accessioned2023-04-05T10:31:10Z
dc.date.available2023-04-05T10:31:10Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/86276
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella erityisopettajien ja luokanopettajien välistä yhteistyötä osana oppimisen ja koulunkäynnin tuen toteuttamista. Tavoitteena oli erityisesti tutkia oppimisen ja koulunkäynnin tuen konkreettista toteuttamista opettajien välisessä yhteistyössä sekä yhteistyön toimivuutta opettajien arvioimana. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen ja se on toteutettu puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Tutkimuksen aineisto koostuu kolmen erityisopettajan ja viiden luokanopettajan vastauksista. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisen ja teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin, fenomenologis-hermeneuttista tutkimusperinnettä soveltaen. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että oppimisen ja koulunkäynnin tukea toteutetaan yhteistyössä suunnittelu- ja arviointityötä tehden, erilaisia pedagogisia ratkaisuja hyödyntäen sekä ollen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Opettajien rooleissa yhteistyössä on vaihtelevuutta eri työparien ja koulujen välillä. Opettajien yhteistyön toimivuuteen liittyy erilaisia edellytyksiä, vahvuuksia, haasteita sekä kehittämiskohteita. Opettajien kokemukset ovat ristiriitaiset sen suhteen, pystytäänkö kaikkia oppilaita tukemaan inklusiivisen opetuksen kontekstissa kyseisillä tuen toteuttamisen tavoilla yhteistyössä. Opettajien yhteistyö ei toimi moitteettomasti tällä hetkellä inklusiivisen opetuksen kontekstissa. Yhteistyö vaatii erilaisten lähtökohtien kehittämistyötä koulun johdon, kunnan ja valtakunnan tasolla, jotta inkluusion mukaiset arvot ja nykyisen tukimallin mukaiset tavoitteet voidaan saavuttaa.fi
dc.format.extent97
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otheroppimisen ja koulunkäynnin tuki
dc.titleErityisopettajien ja luokanopettajien yhteistyö oppimisen ja koulunkäynnin tuen toteuttamisessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202304052407
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysoinkluusio
dc.subject.ysoerityisopettajat
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.format.contentfulltext
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright