Show simple item record

dc.contributor.authorNykänen, Miia
dc.date.accessioned2023-04-03T05:36:03Z
dc.date.available2023-04-03T05:36:03Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/86224
dc.description.abstractElämänkatsomustiedon opetussuunnitelma on osa valtakunnallista ja paikallista opetussuunnitelmaa. Se on myös keskeinen osa katsomuskasvatuksen opetusta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Tässä pro gradu –tutkimuksessa selvitetään, millainen on elämänkatsomustiedon opetuksen luonne ja millaisia ovat paikallisten opetussuunnitelmien painotukset. Aineistoni on kerätty vuonna 2019, kun aloitin tekemään pro gradu -tutkielmaani. Aineisto on kerätty internetistä, etsimällä 18 eri puolilla Suomea olevien maakunta-alueiden paikalliset opetussuunnitelmat elämänkatsomustiedon oppiaineen osalta, koskien vuosiluokkia 1–2 ja 3–6. Teoreettisessa viitekehyksessä esitellään ensin elämänkatsomustiedon oppiaineen historiaa ja asemaa alakoulun oppiaineena. Samalla elämänkatsomustieto asetetaan opetussuunnitelman viitekehykseen. Tämän jälkeen tutkimuksessa tarkastellaan opetussuunnitelmaa ja sen historiaa sekä didaktisia näkökulmia. Näiden näkökulmien jälkeen esitetään tutkimustehtävään liittyvät näkemykset sekä aineiston analyysin kulku. Tutkimustulosten mukaan elämänkatsomustiedon oppiaineen opetussuunnitelmien kuvauksissa korostetaan taitoja, joita oppilaat tarvitsevat voimakkaasti globalisoituvassa ja muuttuvassa maailmassa. Monipuolinen katsomuksellinen ja kulttuurinen osaaminen ovat keskeinen osa nykyajan yhteiskunnan ymmärrystä. Elämänkatsomustieto oppiaineena tukee myös erinomaisesti laaja-alaisia oppimisentaitoja, jotka tukevat mm. oppilaiden osallistumista, vaikuttamista ja vastuullisuutta. Tutkimustulokset osoittivat myös, että elämänkatsomustiedon paikkakuntakohtaiset opetussuunnitelmat ovat melko monimuotoiset ja samojen sisältöjen, tehtävien ja laaja-alaisen osaamisen esitystavat voivat olla hyvinkin erilaisia keskenään. Vaikka 3 valtakunnallinen opetussuunnitelma antaa raamit paikallisille opetussuunnitelmille, ja paikallisista opetussuunnitelmista ei mitään voi jättää pois, voidaan samat asiat esittää hyvin monella eri tavalla samoissa kohdissa opetussuunnitelmien oppiainekohtaisia osuuksia.fi
dc.format.extent83
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.rightsIn Copyright
dc.titleElämänkatsomustiedon oppiaine opetussuunnitelmassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202304032359
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelrestrictedAccess
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.subject.ysoelämänkatsomustieto
dc.subject.ysoperuskoulu
dc.subject.ysoperusopetus
dc.subject.ysokatsomusaineet
dc.format.contentfulltext
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).en
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..fi
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright