Show simple item record

dc.contributor.advisorVesisenaho, Mikko
dc.contributor.advisorPöysä-Tarhonen, Johanna
dc.contributor.authorSutka, Annina
dc.date.accessioned2023-03-14T07:03:59Z
dc.date.available2023-03-14T07:03:59Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/85992
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa lisää tietoa koulutusvientiprojekteihin osallistuvien opettajien kokemuksista koskien työn voimavaroja. Tutkimus syventää suomalaisen koulutusvientiyrityksen henkilöstökyselyn tuloksia. Kyselyn yksi tärkeimmistä päämääristä oli kartoittaa henkilöstön kokemuksia työhyvinvoinnista. Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin elokuussa 2020 haastattelemalla seitsemää koulun nykyistä tai entistä opettajaa. Aineisto luokiteltiin ja analysoitiin laadullisen teoriasidonnaisen sisällönanalyysin periaatteiden mukaisesti. Haastatteluissa nousi esiin useita voimavaroja. Sisäistä motivaatiota vahvistavista voimavaroista korostuivat työpaikan ilmapiiri, ihmissuhteet, kokemus työn merkityksellisyydestä, omien arvojen toteutuminen työssä, ammatillisen kehittymisen mahdollisuudet sekä vapaus toteuttaa omaa opetusfilosofiaa ja työn tekemisen tapoja. Ulkoista motivaatiota vahvistavista voimavaroista korostuivat ammatillinen yhteistyö kollegoiden kesken, esimiehen toiminta sekä henkilöstöresurssit, kuten avustajien määrä luokkahuoneissa. Koulutusviennin ehdoton edellytys on osaava henkilökunta. Voidaankin siis ajatella, että henkilöstön houkutteleminen koulutusvientiprojekteihin vaatii tietämystä siitä, millaiset asiat tukevat heidän motivaatiotaan hakeutua projekteihin sekä sitoutua niihin pidemmäksi aikaa.fi
dc.format.extent38
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.othertyön voimavarat
dc.subject.othersisäinen motivaatio
dc.subject.otherulkoinen motivaatio
dc.titleTyön voimavarojen esiintyminen kansainvälisessä yksityiskoulussa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202303142147
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokoulutusvienti
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysotyö
dc.subject.ysohenkilöstö
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysotyöyhteisöt
dc.format.contentfulltext
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright