Show simple item record

dc.contributor.advisorPerkkilä, Päivi
dc.contributor.authorPenttilä, Essi
dc.contributor.authorKorkeakangas, Janita
dc.date.accessioned2023-01-31T06:23:59Z
dc.date.available2023-01-31T06:23:59Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/85248
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkoituksena oli selvittää, millaisia käsityksiä luokanopettajaopiskelijoilla ja vastavalmistuneilla luokanopettajilla on matematiikasta oppiaineena sekä siihen vaikuttavien itsesäätelytaitojen ja tunteiden vaikutuksesta matematiikan oppimiseen. Tutkimus on toteutettu laadullisen tutkimuksen menetelmin. Lähestymistapana olemme käyttäneet fenomenografista tutkimusmenetelmää. Tutkimuksen otoksena oli yhteensä 19 henkilöä. Tutkimus toteutettiin kyselylomakkeella, joka lähetettiin tutkittavalle joukolle loppuvuodesta 2022. Tutkimuksesta saatu aineisto analysoitiin fenomenografisella analyysillä. Tutkimustuloksista kävi ilmi, että luokanopettajaksi opiskelevat ja vastavalmistuneet luokanopettajat pitävät matematiikkaa tärkeänä oppiaineena. Matematiikka oppiaineena on kerrostuva, jolloin perustaitojen hallitseminen ja vahvistaminen osoittautuu tärkeäksi ja matematiikkaa tarvitaan arkipäiväisessä elämässä. Itsesäätelytaitojen ja tunteiden vaikutuksen tukemisessa opettajan merkitys on tärkeä. Opettajan antama palaute ja osaamistasoa vastaavat tehtävät ovat tärkeitä. Havainnoimalla ja selvittämällä oppilaan osaamistason on mahdollista vaikuttaa oppilaan myönteiseen matematiikkasuhteeseen.fi
dc.format.extent93
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleLuokanopettajaopiskelijoiden ja vastavalmistuneiden luokanopettajien käsityksiä matematiikasta sekä itsesäätelytaitojen ja tunteiden merkityksestä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202301311534
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokognitiiviset taidot
dc.subject.ysomatematiikka
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysotunteet
dc.subject.ysoitsesäätely (psykologia)
dc.subject.ysofenomenografia
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record