Show simple item record

dc.contributor.advisorPerkkilä, Päivi
dc.contributor.authorPalola, Annukka
dc.date.accessioned2023-01-20T06:25:39Z
dc.date.available2023-01-20T06:25:39Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/85111
dc.description.abstractPro gradu –tutkimuksessa tarkastelen ilmiöoppimista musiikin oppiaineen näkökulmasta. Tarkoituksena oli ymmärtää ja kuvata oppilaiden kokemuksia Yhteistä virtaa -hankkeen musiikkityöpajoista. Tutkimusaineistona toimii Kalajoen kaupungin mahdollistama Yhteistä virtaa –hanke alakoulun 5–6 luokan oppilaille. Aineistonkeruumenetelmä ovat eläytymismenetelmän keinoin toteutettu kyselylomake, oppilailta kerätyt piirrokset, oppilaiden ryhmähaastattelut sekä omien havaintojen pohjalta tehdyt kenttämuistiinpanot. Aineistoa analysoitiin fenomenologis-hermeneuttisella analyysilla. Tutkimustulosten mukaan ilmiöpohjainen musiikkityöpajatyöskentely oli oppilaille uusi, mielenkiintoinen kokemus, jollaisia he toivoisivat lisää. Oppilaat kokivat musiikkityöpajojen aikana yhteisöllisyyttä, yhdessä työskentelyä ja eri tiedonalojen tietojen ja taitojen yhdistämistä. Multimodaalinen oppimisympäristö vahvisti oppilaiden motivaatiota musiikin oppiaineessa, mutta digitaaliset laitteet eivät korvaa autenttisessa oppimisympäristössä tapahtuvaa musiikillista toimintaa; aidoilla soittimilla soittamista ja yhdessä laulamista. Oppilaiden kokemuksena oli, että musiikillisten ideoiden jakaminen kehittely ja toteuttaminen sekä tunteiden ilmaisu musiikin keinoin on haastavaa, jos ryhmän koko on liian suuri.fi
dc.format.extent83
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othermusiikin oppiaine
dc.subject.other5–6 luokka
dc.subject.otherfenomenologis-hermeneuttinen tutkimus
dc.titleOppilaiden kokemuksia ilmiöoppimisesta musiikin oppiaineen näkökulmasta Yhteistä virtaa -hankkeessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202301201411
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysohermeneutiikka
dc.subject.ysofenomenologia
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysoilmiöoppiminen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record