Show simple item record

dc.contributor.authorEskola, Päivi
dc.contributor.authorJolanki, Outi
dc.contributor.authorVan Aerschot, Lina
dc.contributor.authorAaltonen, Mari
dc.date.accessioned2023-01-03T06:31:45Z
dc.date.available2023-01-03T06:31:45Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationEskola, P., Jolanki, O., Van Aerschot, L., & Aaltonen, M. (2022). Muistisairauden aiheuttamat käyttäytymisen muutokset ja parisuhteen vastavuoroisuus. <i>Gerontologia</i>, <i>36</i>(4), 344-361. <a href="https://doi.org/10.23989/gerontologia.114513" target="_blank">https://doi.org/10.23989/gerontologia.114513</a>
dc.identifier.otherCONVID_164728780
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/84672
dc.description.abstractMuistisairauksiin usein liittyvät kognitiiviset ja persoonallisuuden muutokset sekä itseilmaisun vaikeudet saattavat ilmetä käyttäytymisen muutoksina. Puoliso ja muut läheiset kohtaavat nämä muutokset ensimmäisinä. Laadullisessa tutkimuksessamme selvitimme, millaisissa tilanteissa muistisairauden aiheuttamia ongelmallisina ja kielteisinä koettuja käyttäytymisen muutoksia ilmaantuu, ja miten ne vaikuttavat parisuhteen vastavuoroisuuteen. Käyttäytymisen muutoksista käytetään termiä ’käytösoireet’. Aineiston analyysissä hyödynsimme sosiaalisen vaihdon teoriaa. Käyttäytymisen muutokset tulivat puheeksi vain niissä haastatteluissa, joissa muistisairautta sairastava puoliso oli aviomies. Vaikka puoliso-omaishoitajat osasivat odottaa puolison käyttäytymisen muuttuvan sairauden myötä, muutokset tulivat yllätyksenä. Käytösoireet liittyivät tilanteisiin, joissa puoliso-omaishoitaja neuvoi, ohjasi tai rajoitti muistisairaan puolisonsa arkirutiineissa toimimista, sekä tilanteissa, joissa muistisairautta sairastava joutui kohtaamaan sairautensa. Sosiaalisen vaihdon teorian mukainen vastavuoroisuus ei toteudu parisuhteessa, jossa toisella puolisoista on etenevään muistisairauteen liittyviä ongelmalliseksi koettuja käytösoireita. Puoliso-omaishoitaja joutuu taiteilemaan arjessa välttyäkseen konfliktitilanteilta, eikä muistisairas puoliso välttämättä tunnista näitä tilanteita. Usein pitkään parisuhteeseen liittyvät vahvat tunnesiteet saavat jatkamaan yhteistä elämää.fi
dc.description.abstractUsually, the spouse is the first to face the cognitive and personality changes associated with their partner´s dementia, which may manifest as behavioural changes. In this qualitative study, we examined in which situations disruptive behavioural symptoms caused by dementia appear and how they affect the reciprocity of spouses. The theory of social exchange was used to interpret the data. Disruptive symptoms were mentioned only in interviews of couples in which the spouse with dementia was the husband. Although the spousal carers expected that their partner’s behaviour might change with the illness, the behavioural symptoms came as a surprise. Behavioural symptoms appeared in situations where the partner with dementia tried to control the activities of their spousal carer, when the spousal carer had to advise and guide the partner´s daily routines, or limit what the partner with dementia was doing. Behavioural changes also appeared when the partner with dementia had to face his own illness. The theory of social exchange emphasizes reciprocity as the basis of an intimate relationship. When one of the spouses had dementia that causes disruptive behavioural changes, reciprocity was not possible. The spousal carer has to come up with various strategies to cope with daily life and avoid conflicts. These situations and efforts may not be recognized at all by the person with dementia. The strong emotional ties associated with a long-term intimate relationship make the spousal carers stay in the relationship.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherKasvun ja vanhenemisen tutkijat
dc.relation.ispartofseriesGerontologia
dc.rightsCC BY-NC-ND 4.0
dc.titleMuistisairauden aiheuttamat käyttäytymisen muutokset ja parisuhteen vastavuoroisuus
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202301031032
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.laitosFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineIkääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikköfi
dc.contributor.oppiaineHyvinvoinnin tutkimuksen yhteisöfi
dc.contributor.oppiaineSocial and Public Policyen
dc.contributor.oppiaineCentre of Excellence in Research on Ageing and Careen
dc.contributor.oppiaineSchool of Wellbeingen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange344-361
dc.relation.issn0784-0039
dc.relation.numberinseries4
dc.relation.volume36
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© 2022 Gerontologia
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.relation.grantnumber336671
dc.relation.grantnumber336668
dc.subject.ysomuistisairaat
dc.subject.ysopuolisot
dc.subject.ysomuistisairaudet
dc.subject.ysoomaishoito
dc.subject.ysoomaishoitajat
dc.subject.ysoparisuhde
dc.subject.ysooireet
dc.subject.ysopersoonallisuus
dc.subject.ysokäyttäytyminen
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p27121
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p24273
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p22037
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p19584
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p19104
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2797
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2414
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p7075
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p3625
dc.rights.urlhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.relation.doi10.23989/gerontologia.114513
dc.relation.funderSuomen Akatemiafi
dc.relation.funderSuomen Akatemiafi
dc.relation.funderAcademy of Finlanden
dc.relation.funderAcademy of Finlanden
jyx.fundingprogramHuippuyksikkörahoitus, SAfi
jyx.fundingprogramHuippuyksikkörahoitus, SAfi
jyx.fundingprogramCentre of Excellence, AoFen
jyx.fundingprogramCentre of Excellence, AoFen
dc.type.okmA1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC BY-NC-ND 4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY-NC-ND 4.0