Show simple item record

dc.contributor.advisorAlasuutari, Maarit
dc.contributor.authorPalsamäki, Anna-Maria
dc.date.accessioned2022-12-09T06:50:47Z
dc.date.available2022-12-09T06:50:47Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/84245
dc.description.abstractTässä tutkielmassa selvitettiin viisivuotiaiden lasten kielenkehityksen tukemisen tavoitteita ja menetelmiä kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun kokeilu- ja verrokkiryhmissä. Tutkimuksen aineistona käytettiin kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun arviointitutkimuksessa kerättyjä lasten pedagogisia asiakirjoja (N=40) sekä varhaiskasvatuksen opettajilta kerättyä kyselyaineistoa (N=881). Aineisto kerättiin toukokuussa 2022 kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun osallistuneilta kokeilu- ja verrokkiryhmiltä. Pedagogisia asiakirjoja analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin ja kyselyaineiston kielenkehityksen tukemisen menetelmiä ristiintaulukoitiin taustatietona käytetyn verrokki- ja kokeiluryhmätiedon kanssa. Tutkimuksen tulokset osoittivat kielenkehityksen merkityksellisyyden kokeilu- ja verrokkiryhmien toiminnassa. Sekä pedagogiset asiakirjat että kyselytutkimus osoittivat kielenkehityksen tukemisen liittyvän vahvasti ryhmien toimintaan. Leikki osoittautui asiakirjoissa yleisimmin mainituksi pedagogiseksi menetelmäksi, jolla kielenkehitystä tuetaan. Kyselytutkimuksen mukaan kokeiluryhmissä käytetään useammin kirjaintauluja sekä painettua esiopetusmateriaalia ja tutustutaan lukemisen valmiuksiin ohjatussa toiminnassa säännöllisemmin kuin verrokkiryhmissä. Tutkimuksen tulokset tukivat osittain aiempaa tutkimustietoa siitä, että oppimisympäristöt muuttuvat akateemisia taitoja painottavammaksi esiopetuksessa varhaiskasvatukseen verrattuna. Toisaalta tutkimus kuitenkin osoitti kokeiluryhmienkin noudattavan oppimiskäsitystä, johon kuuluu vahvasti leikki.fi
dc.format.extent49
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherkaksivuotisen esiopetuksen kokeilu
dc.subject.otherkielenkehityksen tukeminen
dc.subject.otherlapsen oppimissuunnitelma
dc.subject.otherpedagoginen menetelmä
dc.subject.otherleikki
dc.titleViisivuotiaiden kielenkehityksen tukeminen kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202212095505
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysoesiopetus
dc.subject.ysokielellinen kehitys
dc.subject.ysokokeilu
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record