Show simple item record

dc.contributor.authorKeronen, Sara
dc.contributor.authorLemmetty, Soila
dc.contributor.authorCollin, Kaija
dc.contributor.editorLemmetty, Soila
dc.contributor.editorCollin, Kaija
dc.date.accessioned2022-12-02T06:35:07Z
dc.date.available2022-12-02T06:35:07Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationKeronen, S., Lemmetty, S., & Collin, K. (2022). “Kun motivaatio oppimiseen on kohdallaan, niin voidaan oppimispolulla ohjata eteenpäin” : käsityksiä oppimisen johtamisesta esihenkilötyössä. In S. Lemmetty, & K. Collin (Eds.), <i>Jatkuva oppiminen ja aikuispedagogiikka työssä</i> (pp. 273-298). Jyväskylän yliopisto. Sophi, 150. <a href="http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9443-3" target="_blank">http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9443-3</a>
dc.identifier.otherCONVID_160438565
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/84191
dc.description.abstractTyössä oppimisen merkitys henkilöstön osaamisen kehittämiselle, mutta myös motivoitumiselle työssä on tärkeää. Asiantuntijatyön kontekstissa vastuu oppimisesta on osaltaan henkilöstöllä itsellään, mutta esihenkilöitä tarvitaan yhä tukemaan yksilöitä ja ryhmiä arjen oppimistilanteissa ja –prosesseissa. Tässä luvussa tarkastellaan mitä oppimisen johtamisella tarkoitetaan ja millä tavalla teknologia-, sairaala- ja poliisiorganisaatioissa esihenkilötyössä toimivat käsittävät oppimisen johtamisen omassa työkontekstissaan. Esittelemme tässä luvussa fenomenografi sen analyysin myötä esihenkilöiden (N=26) kirjoittamista teksteistä löytämämme neljä oppimisen johtamista kuvaavaa käsityskategoriaa sekä niiden muodostaman loogisen hierarkian. Esihenkilöt kuvasivat oppimisen johtamista toiminnallisesta näkökulmasta, joka kohdistuu yksilöiden motivaation ja organisaation tavoitteiden havaitsemiseen ja vahvistamiseen, henkilöstön tukemiseen oppimistilanteiden hyödyntämisessä, vuorovaikutustilanteiden mahdollistamiseen sekä esimerkkinä toimimiseen. Pohdimme myös millä tavalla tutkimuksemme löydökset suhteutuvat olemassa olevaan ymmärrykseen oppimisen johtamisesta ja millaisia jatkotutkimusehdotuksia tarkastelumme pohjalta voidaan edelleen tehdä. Tutkimus on toteutettu Työsuojelurahaston rahoituksella (200324).fi
dc.format.extent418
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherJyväskylän yliopisto
dc.relation.ispartofJatkuva oppiminen ja aikuispedagogiikka työssä
dc.relation.ispartofseriesSophi
dc.relation.urihttp://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9443-3
dc.rightsCC BY 4.0
dc.subject.otherjatkuva oppiminen
dc.title“Kun motivaatio oppimiseen on kohdallaan, niin voidaan oppimispolulla ohjata eteenpäin” : käsityksiä oppimisen johtamisesta esihenkilötyössä
dc.typebookPart
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202212025457
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/BookItem
dc.relation.isbn978-951-39-9442-6
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_3248
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange273-298
dc.relation.issn1238-8025
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© 2022 Kirjoittajat
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.relation.grantnumber200324
dc.subject.ysojatkuva koulutus
dc.subject.ysoesihenkilötyö
dc.subject.ysosairaalat
dc.subject.ysopoliisi (organisaatiot)
dc.subject.ysovalmentava johtaminen
dc.subject.ysoitseohjautuvuus
dc.subject.ysoteknologiayritykset
dc.subject.ysooppiva organisaatio
dc.subject.ysoosaamisen johtaminen
dc.subject.ysotyössäoppiminen
dc.subject.ysoelinikäinen oppiminen
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p14966
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p24182
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1090
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p3398
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p27616
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p8016
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p11237
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p9728
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p23847
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p10225
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p6262
dc.rights.urlhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.relation.funderFinnish Work Environment Funden
dc.relation.funderTyösuojelurahastofi
jyx.fundingprogramOthersen
jyx.fundingprogramMuutfi
jyx.fundinginformationTutkimus on toteutettu Työsuojelurahaston rahoituksella (200324).
dc.type.okmA3


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC BY 4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY 4.0