Show simple item record

dc.contributor.advisorMättö, Toni
dc.contributor.authorRintala, Robert
dc.date.accessioned2022-11-29T06:47:01Z
dc.date.available2022-11-29T06:47:01Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/84116
dc.description.abstractKustannuslaskennalla on pitkä historia osana yrityksen päätöksentekoprosessia. Uusien kustannuslaskentamenetelmien kehittäminen on perustunut yritysjohdon tarpeisiin saada tarkempaa tietoa tuotteiden, palveluiden ja asiakkaiden kannattavuuksista. Tässä pro gradu -tutkielmassa tavoitteena oli suunnitella perintäalalla toimivalle kohdeyritykselle aikaperusteiseen toimintolaskentaan perustuva pilottimalli, jonka avulla voitaisiin kehittää kohdeyrityksen nykyistä kustannuslaskentamallia, ja joka samalla tukisi yrityksen asiakaskohtaista hinnoittelua. Suunnitellun mallin avulla pyrittiin osoittamaan aikaperusteisen toimintolaskennan tuomat edut case-yrityksen nykyiseen kustannuslaskentamalliin verrattuna. Tutkielma toteutettiin toimintatutkimuksena, jossa tutkimusaineisto koostui case-yrityksen kirjanpidon luvuista ja yrityksen eri tietojärjestelmistä saaduista tiedoista. Lisäksi aineistona hyödynnettiin case-yrityksen henkilöstön haastatteluita ja suoraa havainnointia. Suunniteltavaa kustannuslaskentamallia varten haastateltiin yhteensä viittä case-yrityksessä eri tehtävissä toimivaa henkilöä ja seurattiin perintäosaston työntekijöiden suorittamia työtehtäviä. Suunniteltu pilottimalli osoitti aikaperusteisen toimintolaskennan soveltuvuuden case-yrityksen tarpeisiin, kun toiminnot ovat helposti mitattavissa ja johdettavissa yrityksen tietojärjestelmistä. Kustannuslaskentaa varten kehitetyt aikayhtälöt pystyvät huomioimaan asiakaskohtaiset erot perintäprosessin aikana syntyneissä kustannuksissa ja tunnistamaan käyttämättömään kapasiteettiin liittyvät kustannukset. Tutkimustulokset tukevat aiempia tutkimuksia aikaperusteisen toimintolaskennan hyödyntämisestä tehokkaana kustannuslaskentajärjestelmänä palvelualojen organisaatioissa, joissa resursseihin liittyviä kustannuksia voidaan arvioida työntekijöiden ajankäytön perusteella volyymiperusteisten ajureiden sijaan.fi
dc.format.extent56
dc.language.isofi
dc.subject.otherperintäala
dc.subject.otheraikaperusteinen toimintolaskenta
dc.subject.otherasiakaskannattavuus
dc.titleAikaperusteisen toimintolaskentamallin kehittäminen perintäalalla : case-tutkimus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202211295392
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLaskentatoimifi
dc.contributor.oppiaineAccountingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20421
dc.subject.ysoperintätoimistot
dc.subject.ysotoimintolaskenta
dc.subject.ysohinnoittelu
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record