Show simple item record

dc.contributor.authorUlvinen, Emmi
dc.contributor.authorTorppa, Minna
dc.contributor.authorPoikkeus, Anna-Maija
dc.contributor.authorLerkkanen, Marja-Kristiina
dc.date.accessioned2022-11-16T11:24:26Z
dc.date.available2022-11-16T11:24:26Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationUlvinen, E., Torppa, M., Poikkeus, A.-M., & Lerkkanen, M.-K. (2022). Tarkkaavaisuus- ja lukusujuvuusongelmien päällekkäistyminen toisella luokalla ja yhteys myöhempään lukusujuvuuden sekä luetun ymmärtämisen kehittymiseen. <i>Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin</i>, <i>32</i>(3), 17-34. <a href="https://bulletin.nmi.fi/2022/10/30/tarkkaavaisuus-ja-lukusujuvuusongelmien-paallekkaistyminen-toisella-luokalla-ja-yhteys-myohempaan-lukusujuvuuden-seka-luetun-ymmartamisen-kehittymiseen/" target="_blank">https://bulletin.nmi.fi/2022/10/30/tarkkaavaisuus-ja-lukusujuvuusongelmien-paallekkaistyminen-toisella-luokalla-ja-yhteys-myohempaan-lukusujuvuuden-seka-luetun-ymmartamisen-kehittymiseen/</a>
dc.identifier.otherCONVID_159383408
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/83948
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli selvittää, ennustavatko tarkkaavaisuus- tai lukusujuvuusongelmat tai niiden päällekkäistyminen toisella luokalla lukusujuvuuden tai luetun ymmärtämisen kehitystä kolmannella ja neljännellä luokalla. Tutkimus on osa Alkuportaat-seurantatutkimusta ja pohjautuu Emmi Ulvisen pro gradu -tutkielmaan (2012). Aineisto (n = 465) kerättiin vuosina 2009, 2010 ja 2011, jolloin lapset olivat toisella, kolmannella ja neljännellä luokalla. Tutkimusmenetelminä käytettiin yksilö- ja ryhmätehtäviä lapsille sekä opettajakyselyä. Tutkittavat jaettiin seuraaviin alaryhmiin toisen luokan keväällä arvioitujen tarkkaavaisuus- ja lukusujuvuusongelmien perusteella: 1) ikätasoinen lukusujuvuus ja tarkkaavaisuus (n = 306), 2) tarkkaavaisuusongelmia, mutta ikätasoinen lukusujuvuus (n = 63), 3) lukusujuvuusongelmia, mutta ei tarkkaavaisuusongelmia (n = 70) ja 4) päällekkäistyviä tarkkaavaisuus- ja lukusujuvuusongelmia (n = 26). Pelkät tarkkaavaisuusongelmat ennakoivat heikompaa menestymistä haastavammissa lukemisen tehtävissä, kuten luetun ymmärtämisessä. Pelkät lukusujuvuusongelmat ennakoivat heikompaa menestymistä kaikissa lukemisen tehtävissä. Päällekkäistyvät ongelmat näkyivät erityisen heikkona menestyksenä kolmannen luokan luetun ymmärtämisessä. Neljännelle luokalle tultaessa päällekkäistyvien ongelmien ryhmä saavutti yksittäisten ongelmien ryhmien tason, mutta luetun ymmärtäminen jäi kuitenkin ikätasoa heikommaksi. Tulokset osoittavat, että sekä lukusujuvuus- että tarkkaavaisuusongelmilla toisella luokalla on merkitystä myöhemmän lukutaidon ja erityisesti luetun ymmärtämisen kehityksessä. Olisi hyvä seurata tarkemmin luetun ymmärtämisen kehittymistä niillä lapsilla, joilla on tarkkaavaisuusongelmia, sekä tarjota ennakoivaa tukea. Lukemisen pariin innostamisen lisäksi tehokas tuki voisi mahdollisesti olla sellaista, jossa luokassa harjoiteltaisiin yhdessä pidempien tekstien lukemista pilkkomalla niitä pienempiin kokonaisuuksiin, keskusteltaisiin niistä sekä harjoiteltaisiin oman ymmärtämisen monitorointia ja strategioita, jotka helpottavat lukemista.fi
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherNiilo Mäki Instituutti
dc.relation.ispartofseriesOppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin
dc.relation.urihttps://bulletin.nmi.fi/2022/10/30/tarkkaavaisuus-ja-lukusujuvuusongelmien-paallekkaistyminen-toisella-luokalla-ja-yhteys-myohempaan-lukusujuvuuden-seka-luetun-ymmartamisen-kehittymiseen/
dc.rightsIn Copyright
dc.titleTarkkaavaisuus- ja lukusujuvuusongelmien päällekkäistyminen toisella luokalla ja yhteys myöhempään lukusujuvuuden sekä luetun ymmärtämisen kehittymiseen
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202211165242
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.oppiaineEsi- ja alkuopetusfi
dc.contributor.oppiaineKasvatuspsykologiafi
dc.contributor.oppiaineResurssiviisausyhteisöfi
dc.contributor.oppiainePre- and Early Childhood Educationen
dc.contributor.oppiaineKasvatuspsykologiaen
dc.contributor.oppiaineSchool of Resource Wisdomen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange17-34
dc.relation.issn2342-9046
dc.relation.numberinseries3
dc.relation.volume32
dc.type.versionacceptedVersion
dc.rights.copyright© Kirjoittajat & Niilo Mäki Instituutti, 2022
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysolukeminen
dc.subject.ysotarkkaavaisuus
dc.subject.ysoalakoululaiset
dc.subject.ysolukutaito
dc.subject.ysooppimisvaikeudet
dc.subject.ysoluetun ymmärtäminen
dc.subject.ysovarhainen tuki
dc.subject.ysolukihäiriöt
dc.subject.ysosujuvuus
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p11406
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p9105
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p38259
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p11405
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p5302
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p20611
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p21954
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p5301
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p21865
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en
jyx.fundinginformationTutkimus on osa Alkuportaat-seurantatutkimusta (rahoittajat Suomen Akatemia ja Suomen Kulttuurirahasto).
dc.type.okmA1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright