Show simple item record

dc.contributor.advisorHarju-Luukkainen, Heidi
dc.contributor.advisorMaunula, Minna
dc.contributor.authorMäkinen, Sari
dc.date.accessioned2022-09-30T05:49:33Z
dc.date.available2022-09-30T05:49:33Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/83390
dc.description.abstractInkluusion perimmäisenä ajatuksena on, että lapsella on oikeus käydä omaa lähikouluaan. Inklusiivisten koulujen on otettava huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet ja vastattava niihin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää opettajien käsityksiä inklusiivisesta opetuksesta ja millaisia inklusiivisia periaatteita opettajat kertovat toimiviksi käytänteiksi. Tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuksena. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelun avulla ja se analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Tutkimukseen haastateltiin viittä luokanopettajaa, jotka toimivat saman paikkakunnan kahden eri koulun opettajina. Tutkimuksen tuloksissa ilmeni, että opettajat käsittivät inklusiivisen opetuksen arvoina, negatiivisena ja integraation mahdollistamana. Opettajat määrittelivät inkluusioon sisältyvän ihanteellisia ja tavoitteellisia arvoja, kuten yhdenvertaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen. Negatiivisena pitämisen käsitykseen vaikuttivat resurssien puute. Opettajat kuvailivat pienluokkien etuja ja integroinnin turvallisuutta perusteina käsitykseen inkluusiosta integraation mahdollistamana. Opettajat kertoivat toimiviksi inklusiivisiksi käytänteiksi opettajien välisen yhteistyön, eriyttämisen ja positiivisen asenteen. Resurssien puute vaikuttaa tämän tutkimuksen perusteella opettajien kielteiseen asenteeseen inkluusiota kohtaan. Siksi on selvää, että resursseja lisäämällä, myös positiivinen asenne kasvaa. Erityisesti yhteisopettajuus nähtiin erinomaisena keinona toteuttaa inklusiivista opetusta, johon pitäisi tämän tutkimuksen perusteella tulevaisuudessa panostaa.fi
dc.format.extent78
dc.language.isofi
dc.subject.otherInklusiivinen opetus
dc.titleOpettajan käsitykset ja tavat toteuttaa inklusiivista opetusta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202209304742
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokvalitatiivinen tutkimus
dc.subject.ysoinkluusio
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysokäsitykset
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record