Show simple item record

dc.contributor.authorSiljamäki, Mariana
dc.contributor.authorAnttila, Eeva
dc.date.accessioned2022-08-18T09:02:50Z
dc.date.available2022-08-18T09:02:50Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationSiljamäki, M., & Anttila, E. (2022). Näkökulmia kulttuuriseen moninaisuuteen : kulttuurienvälisen osaamisen kehittyminen liikunnanopettajakoulutuksessa. <i>Liikunta ja tiede</i>, <i>59</i>(3), 99-106. <a href="https://www.lts.fi/media/lts_vertaisarvioidut_tutkimusartikkelit/2022/lt_3_2022_99-106.pdf" target="_blank">https://www.lts.fi/media/lts_vertaisarvioidut_tutkimusartikkelit/2022/lt_3_2022_99-106.pdf</a>
dc.identifier.otherCONVID_147084619
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/82692
dc.description.abstractTämä artikkeli perustuu tutkimukseen, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä kulttuurienvälisestä osaamisesta ja sen kehittämisestä liikunnanopettajakoulutuksen kontekstissa. Tavoitteena on myös lisätä tietoa kulttuurisen moninaisuuden huomioimisesta osana liikuntakasvatusta. Tutkimus toteutettiin vuosina 2020–2021 liikuntatieteellisen tiedekunnan kahden kurssin yhteydessä, joissa tarkasteltiin yhdenvertaisuutta liikuntakasvatuksessa. Teoreettinen viitekehys paikantuu muun muassa kriittiseen monikulttuurisuuskasvatukseen. Laadullinen aineisto analysoitiin tulkinnallisella otteella. Suurin osa opiskelijoista piti kulttuuriseen moninaisuuteen liittyviä asioita ajankohtaisena ja keskeisenä. Ennen kursseja painopiste osalla opiskelijoista oli ”vinkkien” saamisessa eri kulttuureista, uskonnoista ja maahanmuuttajaoppilaiden liikunnanopetuksesta. Kurssien aikana ilmiön monitahoisuus ja liikunnanopettajan ammatillisten vastuiden laajentaminen alkoi hahmottua. Merkityksellisiä pedagogisia lähestymistapoja kulttuurienvälisen osaamisen kehittymisessä olivat keskustelut sekä toiminnalliset harjoitukset. Myös tunteiden käsittely osana oppimista osoittautui tähdelliseksi. Oppimisen syvällisyyttä ja pysyvyyttä ei ole mahdollista tässä artikkelissa arvioida. Joka tapauksessa on selvää, että kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvää opetusta on tärkeä vahvistaa liikunnanopettajakoulutuksen eri opintojaksoilla sekä opettajankoulutuksessa laajemminkin.fi
dc.description.abstractThis article is based on a study that aims to support understanding and developing intercultural competence in the context of Physical Education Teacher Education. The aim is also to increase knowledge about the consideration of cultural diversity as part of physical education. The research was carried out in 2020–2021 in connection with two courses of the Faculty of Sport and Health Sciences, which focused on equity in physical education. The theoretical framework leans, among others, on critical multicultural education. Qualitative data were analyzed with an interpretive approach. The majority of students considered issues related to cultural diversity to be a topical and central part of their education. Prior to the courses, the focus for some students was on getting “tips” about different cultures, religions, and physical education for immigrant students. During the courses, the complexity of the phenomenon and the expansion of the professional responsibilities of the physical education teacher began to take shape. Relevant pedagogical approaches to the development of intercultural competence were discussions as well as practical activities. Dealing with emotions as part of learning was important. It is not possible to assess the depth and permanence of learning in this article. In any case, it is clear that strengthening the teaching of cultural diversity in the various courses of physical education teacher training and in teacher education more broadly is important.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherLiikuntatieteellinen seura
dc.relation.ispartofseriesLiikunta ja tiede
dc.relation.urihttps://www.lts.fi/media/lts_vertaisarvioidut_tutkimusartikkelit/2022/lt_3_2022_99-106.pdf
dc.rightsIn Copyright
dc.titleNäkökulmia kulttuuriseen moninaisuuteen : kulttuurienvälisen osaamisen kehittyminen liikunnanopettajakoulutuksessa
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202208184232
dc.contributor.laitosLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.laitosFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSport Pedagogyen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange99-106
dc.relation.issn0358-7010
dc.relation.numberinseries3
dc.relation.volume59
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© 2022 Liikuntatieteellinen seura
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysomonikulttuurisuus
dc.subject.ysotoiminnalliset menetelmät
dc.subject.ysokulttuurierot
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysokulttuurienvälisyys
dc.subject.ysokriittinen pedagogiikka
dc.subject.ysokulttuuriosaaminen
dc.subject.ysoyhdenvertaisuus
dc.subject.ysoliikunnanopettajat
dc.subject.ysoliikuntakasvatus
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p10647
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p20098
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2190
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p10746
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p10645
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p20298
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p8342
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p17567
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p12025
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p15764
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en
jyx.fundinginformationTämä tutkimus on tehty osana ELLA-hanketta (Embodied Language Learning through the Arts), jota rahoittaa Koneen säätiö (01/2021–12/2024; hankenumero 202007315).


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright