Show simple item record

dc.contributor.advisorSalin, Kasper
dc.contributor.advisorPalomäki, Sanna
dc.contributor.authorSeppälä, Miina
dc.date.accessioned2022-08-11T07:01:28Z
dc.date.available2022-08-11T07:01:28Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/82461
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli selvittää keväällä 2020 lasten ja nuorten urheiluseurojen harrastajamäärissä mahdollisesti tapahtuneita muutoksia. Lisäksi selvitettiin, miten erilaiset tekijät kuten harrastajien ikä, harrastettu laji tai sen kustannukset olivat yhteydessä harrastajamäärän muutokseen. Koronapandemia keskeytti lasten ja nuorten harrastustoiminnan pitkälti ympäri Suomea keväällä 2020 eikä sen seurauksia lasten ja nuorten urheiluseuraharrastamiselle tunneta vielä kattavasti. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n (TUL) kanssa. Aineisto kerättiin Webropol -kyselylomakkeella marraskuun 2020 ja maaliskuun 2021 välisenä aikana. Tutkimuksen kohdejoukkona (n=262) olivat TUL:n (n=100), Suomen Jääkiekkoliitto ry:n, Suomen Pesäpalloliitto PPL ry:n, sekä Suomen Voimisteluliitto ry:n jäsenseurojen harrastusryhmien toimihenkilöt. Lasten ja nuorten urheiluseuraharrastamisen lopettamista selvitettiin ensin koko aineiston osalta ja sen lisäksi erikseen TUL:n (n=100) aineistosta. Aineistoa analysoitiin itsenäisten otosten t-testin, Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen sekä yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla. TUL:n aineistossa käytettiin itsenäisten otosten t-testin sijasta Mann-Whitneyn U-testiä ja yksisuuntaisen varianssianalyysin sijasta Kruskal-Wallisin yksisuuntaista varianssianalyysia. Harrastajamäärän muutos kevään 2020 aikana oli kokonaisaineistossa -21,7 prosenttia. 7–12-vuotiaat lopettivat urheiluseuraharrastuksen todennäköisemmin kuin 13–18-vuotiaat. Lisäksi yksilölajien harrastajien havaittiin lopettavan harrastuksen useammin kuin joukkuelajien harrastajien. Kaikkein edullisimpien harrastusten harrastajamäärät laskivat enemmän kuin kalleimpien harrastusten harrastajamäärät. Lisäksi omatoimisen harjoitusohjelman antaminen harrastusryhmälle koronarajoitusten aiheuttaman harrastustauon ajalle vähensi lopettaneiden määrää ryhmässä. TUL:n aineistossa harrastajamäärän muutos keväällä 2020 oli -23,4 prosenttia. Omatoimisen harjoitusohjelman jakaminen vähensi myös TUL:n aineistossa lopettaneiden määrää. Vaikka TUL:n aineistosta ei löytynyt muita tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä, tulokset olivat samansuuntaisia kuin kokonaisaineistossa. Tarkempia syitä lopettamiselle ei tämän tutkimuksen perusteella tiedetä, mutta esimerkiksi omatoimisen harjoitusohjelman puutteen merkitys sekä edullisimmista harrastuksista pois putoaminen saattavat kertoa siitä, että tarkastelujaksolla 2020–2021 seuraharrastuksen lopettaneissa on ollut erityisesti matalankynnyksen toiminnassa mukana olleita sekä harrastuspohjalta liikkuneita lapsia ja nuoria. Vuoden 2020–2021 aikana myös monet lajiliitot ovat raportoineet harrastajamäärien laskusta ja tämä osaltaan vahvistaa näitä havaintoja. Tässä tutkimuksessa ei huomioitu aloittaneiden uusien harrastajien tuomaa kompensaatiota, joten luvut kertovat hieman karumpaa kieltä kuin julkisuudessa on ollut esillä. Valtio on kohdistanut useita tukitoimia lasten ja nuorten liikunnanharrastamisen sekä hyvinvoinnin edistämiseksi koronapandemian aikana.fi
dc.description.abstractThe aim of the study was to find out possible changes in the number of participants of children's and young sport clubs and the factors related to it in the spring 2020. The pandemic largely suspended the activities of children and adolescents all over Finland in the spring of 2020, and its consequences for the sport club activities of children and adolescents are not yet fully known, as there is very little previous research on the subject. The study was carried out in collaboration with the Finnish Workers' Sports Association TUL (TUL). The data were collected between November 2020 and March 2021 using the Webropol questionnaire. The target group of the study (n = 262) were hobby groups coaches and background persons of TUL (n = 100), the Finnish Hockey Association, the Finnish Baseball Association PPL and the Finnish Gymnastics Association. The cessation of sport club activities for children and adolescents was first investigated for the entire material and also separately for the TUL (n = 100) material. Finally, the parallelism of the TUL results to the whole data was examined. The relationship of the research variables to the change in the number of participants in spring 2020 was examined using the t-test of independent samples, Pearson's correlation coefficient, and one-way analysis of variance. Due to the small size of the TUL data, the Mann-Whitney U-test was used instead of the t-test of independent samples and the Kruskal-Wallis one-way analysis of variance was used instead of the one-way analysis of variance. The change in the number of participants during the spring of 2020 was -21.7 per cent in the total data. 7–12-year-olds were more likely to quit a sport club than 13–18-year-olds. In addition, participants of individual sports were found to quit the hobby more often than participants of team sports. The number of participants of the most affordable hobbies decreased more than the number of participants of the most expensive hobbies. In addition, giving an independent exercise program to the hobby group reduced the number of drop outs in the group. In TUL's data, the change in the number of participants in spring 2020 was -23.4 per cent. The only statistically significant association with quitting hobbies was found for the self-directed exercise program. Dividing the self-directed exercise program also reduced the number of graduates in TUL's data. Although no other significant connections were found in the TUL data, the data behaved in the same way as the overall data in the light of the figures, and the results can be considered parallel. The exact reasons for drop out are not known, but the significance of the lack of an independent training program and dropping out of the most affordable hobbies may indicate that children and adolescents who have been involved in low-threshold activities and hobby-based exercise have dropped out. During 2020 and 2021, the challenges posed by the pandemic to children's and young people's sport club activities have been steadily publicized. Sports federations have reported a decrease in the number of participants and this study confirms perceptions of a decrease in the number of club participants. The study did not take into account new participants, so the figures illustrate more radical story than has been on display in public. At worst, there is talk of tens of thousands of children and young people who have fallen outside the hobby of a sport clubs. The state has targeted several support measures to promote physical activity and well-being of children and young people during and after the corona pandemic.en
dc.format.extent87
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherharrastuksen lopettaminen
dc.subject.otherdrop out
dc.subject.otherdrop off
dc.titleKevään 2020 covid-pandemiarajoitusten jälkeiset muutokset urheiluseurassa harrastaneiden lasten ja nuorten määrässä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202208114008
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoharrastukset
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysourheilu- ja liikuntaseurat
dc.subject.ysoliikuntaharrastus
dc.subject.ysourheilu
dc.subject.ysoCOVID-19
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record