Show simple item record

dc.contributor.advisorVasalampi, Kati
dc.contributor.authorLehdikko, Emmi
dc.contributor.authorLuoranen, Mira
dc.date.accessioned2022-07-25T05:06:53Z
dc.date.available2022-07-25T05:06:53Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/82397
dc.description.abstractMonet nuoret kokevat mielenterveydellisiä haasteita, joihin koulujen opiskeluhuollon palvelut ovat ensisijainen avun hakemisen lähde. Lisäksi nuorten mielialalääkkeiden käyttö on lisääntynyt viime vuosien aikana. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin toisen asteen opiskelijoiden psykologi- ja kuraattoripalveluiden käyttöä ja sen yhteyttä mielialalääkkeiden käyttöön. Näitä muuttujia tarkasteltiin toisen asteen opiskelijoilla koulutuslinjoittain (lukio, ammatillinen koulutus, kaksoistutkinto) ja sukupuolittain. Lisäksi tutkittiin, kuinka moni tutkittavista nuorista olisi tarvinnut psykologin tai kuraattorin palveluita niitä kuitenkaan saamatta tai hakematta. Tutkimuksemme on osa Jyväskylän yliopiston tutkimushanketta ”Koulupolku: Alkuportailta jatko-opintoihin”. Aineisto (n=2136) kerättiin kyselylomakkeella, jossa nuorilta kysyttiin psykologi- ja kuraattoripalveluiden käytöstä. Loput aineistosta saatiin Kelan rekisteritiedoista, jotka sisälsivät tiedot tutkittavien mielialalääkkeiden käytöstä. Suostumus Kelan rekisteritietojen käyttöön saatiin 67,3 prosentilta tutkittavista (n=1437). Aineiston analysointi tapahtui ristiintaulukoinnilla. Tulostemme mukaan psykologin palveluita käytetään ja tarvitaan enemmän kuin kuraattorin. Tutkittavista nuorista noin 12 prosenttia oli käyttänyt psykologin ja noin kuusi prosenttia kuraattorin palveluita. Erityisesti tytöt korostuivat psykologipalveluiden käyttäjinä. Kuraattorin palveluja käytettiin erityisesti ammatillisessa koulutuksessa. Lukiolaiset puolestaan käyttivät selvästi vähemmän kuraattoripalveluita. Mielialalääkkeitä käyttäviä opiskelijoita oli noin 12 prosenttia ja he käyttivät myös enemmän psykologi- ja kuraattoripalveluita kuin he, jotka eivät käyttäneet mielialalääkitystä. Erityisesti tytöt kokivat tarvitsevansa psykologin palveluita niitä kuitenkaan saamatta. Tytöistä melkein kuusi prosenttia ja pojista noin yksi prosentti olisi kokenut tarvitsevansa psykologin palveluita niitä saamatta. Kuraattorin kohdalla tarve oli pienempi: tytöistä noin kaksi prosenttia ja puoli prosenttia pojista olisi tarvinnut kuraattorin palveluita niitä saamatta. Nuorten mielenterveysoireet ovat huolestuttavan yleisiä, ja niillä voi olla vakavia seurauksia niin yksilölle kuin yhteiskunnallekin. Tutkimuksemme osoitti selkeän tarpeen kehittää opiskeluhuoltoa erityisesti psykologin palveluiden osalta. On erittäin tärkeää, että opiskeluhuolto pystyisi vastaamaan nuorten tarpeisiin mahdollisimman ennaltaehkäisevällä tavalla, jotta ongelmat eivät kasaantuisi.fi
dc.format.extent29
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othermielialalääkkeet
dc.subject.othertoisen asteen opiskelijat
dc.titleOpiskeluhuollon palveluiden sekä mielialalääkkeiden käyttö toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202207253957
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysotoisen asteen koulutus
dc.subject.ysomasennuslääkkeet
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysooppilashuolto
dc.subject.ysokoulupsykologit
dc.subject.ysokoulukuraattorit
dc.subject.ysopsykologia
dc.subject.ysoopiskelijahuolto
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record