Show simple item record

dc.contributor.advisorTuunanen, Tuure
dc.contributor.authorKause, Jussi
dc.date.accessioned2022-07-08T05:09:50Z
dc.date.available2022-07-08T05:09:50Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/82262
dc.description.abstractYhä laajemmin verkostoituneen liiketoimintaympäristön myötä palvelulähtöisessä ajattelussa tutkimuskohteiksi ovat nousseet palveluekosysteemit, joissa useat toimijat yhteisluovat arvoa palvelemalla toisiaan yhteisten instituutioiden ohjaamana. Samaan aikaan useiden teknologioiden kehityksen myötä on syntynyt erilaisia älyteknologiaratkaisuja, joissa fyysisiin laitteisiin liitetyt digitaaliset komponentit yhdistävät laitteet toisiinsa ja erilaisiin tietojärjestelmiin, mahdollistaen uudenlaisia palveluita ja arvon yhteisluonnin tapoja. Ilmiöiden yhteyttä ei kuitenkaan ole riittävästi tutkittu, erityisesti laajemmasta näkökulmasta, joka ottaa huomioon laajemmin eri toimijat palveluekosysteemissä. Tässä tutkimuksessa etsittiin tapoja, joilla älyteknologia vaikuttaa arvon yhteisluontiin palveluekosysteemeissä. Kirjallisuuskatsauksen perusteella älyteknologia vaikuttaa palveluekosysteemien arvon yhteisluontiin vaikuttamalla sen instituutioihin, toimijoihin, resurssien integrointiin sekä palveluiden vaihdantaan. Tapaustutkimuksena toteutetussa empiirisessä osiossa, jossa tutustuttiin Wisehockeyn älykiekkopalvelun vaikutuksiin Liigan palveluekosysteemissä, todettiin instituutioiden vaikuttavan ennemminkin älypalvelun käyttöön. Älyteknologian todettiin vaikuttavan palveluekosysteemin toimijoihin ja palveluiden vaihdantaan. Merkittävimmät tulokset saatiin resurssien integroinnin osalta, jossa älyteknologian todettiin vaikuttavan resurssien integrointiin, ja toisaalta toimijoiden resurssien integroinnin prosessit vaikuttivat niiden älyteknologian käyttöön.fi
dc.description.abstractWith the increasingly networked business environment, service ecosystems in which several actors co-create value by providing service to each other under the influence of common institutions has arisen as a new research avenue within service-dominant logic literature. At the same time, by the development of several technologies, various smart technology solutions have emerged, in which physical devices combined with digital components connect the devices to each other and various information systems, enabling new types of services and ways for value co-creation. However, the relationship between the two phenomena has not been sufficiently researched, especially from a broader perspective which takes the various actors in a service ecosystem into account. This research explored different ways in which smart technology influences the co-creation of value in service ecosystems. Based on the literature review, smart technology influences the co-creation of the value in service ecosystems by influencing its institutions, actors, resource integration, and service exchange. Results of the empirical part of this research, which was conducted as a case study which explored the effects of Wisehockey’s real-time sport analytics platform on Liiga service ecosystem suggests that institutions affect smart technology use. The results suggest smart technology influences the actors and service exchange in the service ecosystem. The most significant results were found on resource integration, as smart technology was seen influencing resource integration, and on the other hand the actor’s processes of resource integration influenced its smart technology use.en
dc.format.extent94
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherpalveluekosysteemit
dc.subject.otherarvon yhteisluonti
dc.subject.otherälyteknologia
dc.subject.otherpalvelulähtöinen ajattelu
dc.subject.otherälykkäät palvelujärjestelmät
dc.titleÄlyteknologia palveluekosysteemien arvon yhteisluonnissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202207083852
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoälytekniikka
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record