Show simple item record

dc.contributor.advisorClements, Kati
dc.contributor.authorJäntti, Sami
dc.date.accessioned2022-06-23T06:57:44Z
dc.date.available2022-06-23T06:57:44Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/82006
dc.description.abstractVirtuaalitodellisuudesta on povattu suurta tekijää opetusalalle jo pitkään. Se tarjoaa uudenlaisia opetuskokemuksia ja -tapoja. Vanhojen opetustapojen yrittäessä pysyä teknologistuvan yhteiskunnan perässä, virtuaalitodellisuuden nähdään tarjoavan oikeanlaisia opetustapoja tulevaisuuden opetusmaailmassa. Sen avulla on mahdollista opettaa tulevaisuuden tärkeitä taitoja, kuten algoritmista ajatteluja ja ohjelmointia aktiivisissa ja fyysistä toimintaa vaativissa opetustilanteissa. Virtuaalitodellisuus pystyy hyödyntämään fyysisen oppimisen periaatteita ja näin valjastamaan lukuisia oppimisen hyötyjä. Tämän tutkielman tarkoituksena onkin ottaa selvää fyysisten virtuaalitodellisuusaktiviteettien vaikutuksesta oppimiseen. Tutkielmassa käsitellään virtuaalitodellisuuden hyötyjä peilaten suomalaiseen opetussuunnitelmaan sekä fyysiseen ja teknologia-avusteiseen oppimiseen. Aikaisemmista tutkimuksista käy ilmi, että fyysiset virtuaalitodellisuusaktiviteetit voivat tehostaa oppimista ja tarjota lukuisia etuja oppijoille. Empiirisen tutkimuksen tulokset tukevat vahvasti aikaisemmissa tutkimuksissa todettuja virtuaalitodellisuuden etuja ja haittoja liittyen oppimiseen. Virtuaalitodellisuudella voidaan parantaa oppijoiden aktiivisuutta, motivaatiota ja yhteistyötä. Opetustilanteet tulee kuitenkin suunnitella ja toteuttaa harkiten, jotta vaikutukset eivät muutu negatiivisiksi. Virtuaalitodellisuus voi osoittautua raskaaksi kognitiivisella tasolla ja se aiheuttaa monelle käyttäjälle pahoinvointia.fi
dc.description.abstractVirtual reality has long been expected to be a major factor for the education industry. It offers new kinds of teaching experiences. As old teaching methods try to keep up with the technological society, virtual reality is seen as providing the right ways of teaching in the educational future. With it, it is possible to teach important skills for the future in physically active teaching situations. Skills such as computational thinking and programming. Virtual reality can take advantage of the principles of embodied learning and thus harness the many of benefits for learning. The purpose of this thesis is to find out the effects of physical virtual reality activities on learning. The thesis deals with the benefits of virtual reality, reflecting on the Finnish curriculum and embodied and technology-based learning. Previous research shows that physical virtual reality activities can enhance learning and provide numerous benefits to learners. Results from this empirical study strongly support the results from previous research regarding the pros and cons related to virtual reality in learning situations. Virtual reality can improve activity, motivation and collaboration amongst learners. However, teaching situations should be carefully planned and implemented so that the effects do not become negative. Virtual reality can prove cumbersome on a cognitive level and cause nausea to users.en
dc.format.extent75
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherimmersio
dc.subject.otherfyysinen oppiminen
dc.subject.otherfyysinen ohjelmointi
dc.subject.otheralgoritminen ajattelu
dc.subject.otherteknologia-avusteinen oppiminen
dc.titleVirtuaalitodellisuuden hyödyntäminen oppimisessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206233610
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysovirtuaalitodellisuus
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysooppimisympäristö
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysoopetusteknologia
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record