Show simple item record

dc.contributor.advisorJokivuori, Pertti
dc.contributor.authorSavinainen, Anita
dc.date.accessioned2022-06-17T07:57:05Z
dc.date.available2022-06-17T07:57:05Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81847
dc.description.abstractUlrich Beckin (1992; 2000) luonnehdinta riskiyhteiskunnasta ulottuu ajatuksiin toisen modernin työurien mahdollisesta epävarmuudesta. Kun koko uran kestävä palkkatyö samalla työnantajalla ei ole enää lupaus, työmarkkinoilla keskiöön nousee yksilön työllistyvyys. Työllistymisusko eli koettu työllistyvyys kuvaa koettua helppoutta löytää vähintään nykyistä vastaava työpaikka. Liittäen prekariaattikeskusteluun, työllistymisuskoa voidaan pitää myös koetun työmarkkinaepävarmuuden mittarina. Osana pyrkimystä parantaa yhteiskunnallisesti ja yksilöille merkittävää työurien keskeytyksetöntä jatkuvuutta, tässä opinnäytetyössä selvitetään, millaista suomalaisten palkansaajien työllistymisusko on ja mikä sitä ennustaa juuri Suomen yhteiskunnallisessa kontekstissa. Aineistona toimii ISSP 2015: työorientaatiot IV: Suomen aineisto, josta on poimittu työssäkäyvät palkansaajat (N=564). Aineistoa analysoidaan yksi- ja kaksisuuntaisen varianssianalyysin, korrelaatioiden sekä lineaarisen regressioanalyysin keinoin. Tutkimustulosten mukaan suomalaisten palkansaajien työllistymisusko näyttäytyy keskimäärin heikolta. Työllistymisusko on sitä korkeampi, mitä nuorempi vastaaja on, mitä suurempi on työpaikan vaihtohalukkuus, mitä matalampi on koettu nykytyön epävarmuus, mitä paremmin aiempaa työkokemusta voi nykytyössä hyödyntää, mitä paremmat etenemismahdollisuudet nykytyössä on ja mitä vähemmän tärkeänä turvattua työtä pitää. Lisäksi työpaikan vaihtokokemus ennustaa korkeampaa ja työttömyyskokemus matalampaa työllistymisuskoa. Esimerkiksi sukupuoli, koulutus tai ammattitaitoa kehittävä lisäkoulutus ei näytä aineiston pohjalta ennustavan työllistymisuskoa Suomen työmarkkinoilla. Tulokset heijastavat vaadetta huomioida työllistymisuskon edistäminen yhteiskunnallisissa ja henkilöstöjohtamisen toimissa. Matala työllistymisuskon kokonaiskuva heijastaa jatkotutkimuksen vaadetta, jotta kuva työllistymisuskosta ja näin mahdollisesti työmarkkinahaavoittuvista ryhmistä tarkentuisi.fi
dc.format.extent90
dc.language.isofi
dc.subject.othertyöllistymisusko
dc.subject.otherkoettu työllistyvyys
dc.subject.otherkoettu työmarkkinaepävarmuus
dc.titleKoettua työmarkkinaepävarmuutta paikantamassa : työllistymisusko ja sen yksilö- ja organisaatiotason ennustajat suomalaisten palkansaajien keskuudessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206173456
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysotyömarkkinat
dc.subject.ysoregressioanalyysi
dc.subject.ysotyöllisyys
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysotyöllistyminen
dc.subject.ysotyöura
dc.subject.ysotyöntekijät


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record