Show simple item record

dc.contributor.advisorBottas, Reijo
dc.contributor.authorMartikkala, Sanna
dc.date.accessioned2022-06-14T04:48:10Z
dc.date.available2022-06-14T04:48:10Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81676
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää yläkouluikäisten nuorten kokemuksia hiihtotuntien viihtyvyyteen vaikuttavista tekijöistä. Tarkoituksena oli selvittää, mitkä tekijät edistävät ja heikentävät hiihtotunneilla viihtymistä oppilaiden kokemana sekä sitä, miten oppilaiden mielestä hiihtotuntien viihtyvyyttä voitaisiin edistää. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Lähestymistapana käytettiin fenomenologista lähestymistapaa. Kohderyhmänä toimi 26 yhdeksännen luokan oppilasta, jotka valittiin harkinnanvaraisella otannalla. Aineisto kerättiin narratiivista lähestymistapaa käyttäen teemakirjoitelman avulla. Aineisto analysoitiin teemoittelua käyttäen. Tutkimustulosten perusteella muodostui kolme pääteemaa: hiihtotuntien sisältö, ilmapiiri sekä olosuhteet ja välineet. Oppilaiden kokemusten mukaan hiihtotuntien viihtyvyyteen vaikuttavat tekijät olivat hiihtotunnin toiminta, opetusmenetelmät, rauha/kiire, kilpailullisuus/yhteistoiminnallisuus, liikunnanopettajan ja liikuntaryhmän vaikutus, sääolosuhteet sekä ladun ja välineiden kunto. Oppilaiden viihtyvyyttä hiihtotunneilla edistivät vapaavalintainen toiminta, hiihtoretket, mäenlasku sekä kavereiden kanssa tai itsenäisesti toimiminen. Sitä edisti myös hyvä, rauhallinen ja kilpailuhenkisyyttä välttävä ilmapiiri sekä mukava opettaja ja hyvä ryhmä. Sitä edisti myös hyvä ja aurinkoinen sää, hyvät ladut sekä hyväkuntoiset ja sopivat välineet sekä luistavat sukset. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että ne tekijät, jotka tekevät viihtyisän hiihtotunnin, ovat samassa linjassa Decin ja Ryanin (1985) itsemääräämisteorian psykologisten perustarpeiden tyydyttämisen sekä tehtäväsuuntautuneen motivaatioilmaston kanssa. Siten psykologiset perustarpeet ja tehtäväsuuntautunut motivaatioilmasto tekevät hiihtotunnista viihtyisän. Tämän lisäksi voidaan todeta, että viihtyisä hiihtotunti sisältää elämyksellisyyttä sekä tunteen hiihdon vauhdikkuudesta ja helppoudesta. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää liikunnanopetuksen hiihtotuntien viihtyvyyden edistämisessä.fi
dc.format.extent60
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherliikuntaviihtyvyys
dc.subject.otherliikuntamotivaatio
dc.subject.otherhiihtotunti
dc.subject.othermaastohiihto
dc.titleYläkoulun hiihtotuntien viihtyvyyteen vaikuttavat tekijät oppilaiden kokemana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206143285
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.subject.ysohiihto
dc.subject.ysoviihtyvyys
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record