Show simple item record

dc.contributor.advisorKauppinen, Merja
dc.contributor.authorLahdenniemi, Johanna
dc.contributor.authorLepistö, Henriikka
dc.date.accessioned2022-06-13T06:28:06Z
dc.date.available2022-06-13T06:28:06Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81655
dc.description.abstractTutkielman tarkoituksena oli selvittää oppilaiden kokemuksia toimijuudesta ilmiölähtöisessä kevätjuhlaprojektissa. Tutkimuksessa selvitettiin, mitkä tekijät projektissa koettiin toimijuutta edistäviksi ja mitkä estäviksi tekijöiksi. Tutkimuksessa verrattiin myös oppilaiden haastatteluissa tuomia kokemuksia toimijuudesta projektin oppitunneilla toteutettuihin observointeihin ja selvitettiin, miten observointiaineisto tuki oppilaiden toimijuuden kokemuksia. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, ja sen tieteenfilosofinen lähestymistapa on fenomenologis-hermeneuttinen. Tutkimukseen osallistui kuusi kuudesluokkalaista oppilasta samalta luokalta. Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla ja havainnoimalla. Tutkimuksen aineisto analysoitiin sekä aineistolähtöistä että teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä hyödyntäen. Oppilaiden toimijuuden edistymisen kannalta tärkeitä asioita olivat sosiaalinen ulottuvuus, luovuus, osallistuminen, oma kokemusmaailma ja minäpystyvyys, vapaus sekä opettajan rooli. Tärkeäksi koettiin muun muassa turvallinen ryhmä, osallistumaan pääseminen, oman mielikuvituksen käyttö sekä projektin mielekkyys. Toimijuutta estäviksi tekijöiksi mainittiin ryhmän haastavuus sekä haasteet päästä osallistumaan. Havainnoinnit sekä tukivat että olivat osin ristiriidassa oppilaiden kokemusten kanssa.fi
dc.format.extent67
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherilmiölähtöinen oppiminen
dc.subject.othermonialainen oppimiskokonaisuus
dc.title6.-luokkalaisten kokemuksia toimijuudesta ilmiölähtöisessä oppimisessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206133264
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysoilmiöoppiminen
dc.subject.ysooppilaat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record