Show simple item record

dc.contributor.advisorPerkkilä, Päivi
dc.contributor.authorAlmiala, Saara
dc.contributor.authorNisula, Tarmo
dc.date.accessioned2022-06-07T12:55:21Z
dc.date.available2022-06-07T12:55:21Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81542
dc.description.abstractTieto- ja viestintätekniikan rooli suomalaisessa koulumaailmassa kasvaa vuosi vuodelta. Opettajien kyky vastata tähän opetussuunnitelmassakin kirjattuun tavoitteeseen haastaa työssä päivittäin. Tämä tutkimus pyrkii selvittämään opettajien työhön vaikuttavia ja tieto- ja viestintätekniikkaan liittyviä ilmiöitä, jotka vaikeuttavat tai helpottavat jokapäiväistä opetustyötä. Tutkimukseen osallistui yhteensä 111 opettajaa Espoon, Vantaan ja Helsingin alueelta. Vastauksia saatiin tasaisesti eri luokka-asteiden opettajilta. Ikäjakauman osalta tutkittava joukko oli verrattain tasan jakautunut pois lukien 30–39-vuotiaiden ryhmä, jonka edustus oli hieman muita suurempi. Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeella ja tuloksien analysointi toteutettiin mixed method -menetelmällä, painottaen fenomenologista tutkimustapaa. Laadullinen aineisto edusti tutkimuksen painopisteen osalta ensisijaista osa-aluetta. Tutkimus osoitti tieto- ja viestintätekniikan olevan moninainen opettamisen osa-alue, joka sisältää erilaisia syitä käyttää tai olla käyttämättä tieto-ja viestintätekniikkaa opetuksen työkaluna. Tutkimuksen suurimmat havainnot koskevat kouluissa vallitsevaa tieto- ja viestintäteknistä laitteisto- ja henkilöresurssipulaa sekä opettajien ajan ja saatavilla olevan tuen puutetta. Tehtyjen havaintojen pohjalta voidaan todeta, että tutkimuksen tulokset vahvistavat suurelta osin aikaisempia aihealueesta tehtyjä tutkimuksia. Toteutus on siirrettävissä ja sovellettavissa tämän tutkimuksen ulkopuolelle jääneissä kunnissa ja kaupungeissa tarjoten verrattain vaivattoman ja luotettava tavan arvioida opettajien näkemyksiä kuntakohtaisesti tieto- ja viestintätekniikkaan käyttöön liittyen.fi
dc.format.extent93
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleLuokanopettajien kokemuksia tieto- ja viestintätekniikasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206073155
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysotieto- ja viestintätekniikka
dc.subject.ysoviestintätekniikka
dc.subject.ysotietotekniikka
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoopetusteknologia
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysoopetuskäyttö
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record