Show simple item record

dc.contributor.authorWestman, Jenni
dc.date.accessioned2022-06-03T10:43:07Z
dc.date.available2022-06-03T10:43:07Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81461
dc.description.abstractPro gradu-tutkielmassa tarkastellaan sitä, millaisia vaikutuksia pelilähtöisellä opetuksella on opettajien näkökulmasta matematiikan opetukselle ja oppimiselle. Lisäksi tutkielmassa tutkitaan sitä, mitä lisää pelilähtöisyys tuo lukukäsitteen rakentumiselle. Tutkielman tarkastelussa on pelilähtöiseen matematiikan opetukseen keskittyvä DragonBox oppimateriaalisarja. Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselytutkimuksena ja siihen vastasi 28 opettajaa. Aineiston metodologisena lähestymistapana oli teoriaohjaava sisällönanalyysi. Aineisto analysoitiin laadullisesti teemoittelemalla ja määrällisesti kvantifioimalla ja laskemalla prosenttijakaumia Likert-asteikollisista kysymyksistä. Tulosten perusteella DragonBox- materiaalin käyttö edellyttää kirjapainotteisen opetuksen sijaan uudenlaisten pedagogisten käytäntöjen omaksumista. Tabletit tuovat oman lisänsä opetukseen, mutta toisaalta niiden käyttöön liittyy myös haasteita. Tablet- työskentelyn hyödyiksi nostettiin tablettien motivoiva vaikutus. Haasteena olivat tekniset ja tarkkaavuuten liittyvät ongelmat. Yksilöllistämisen suhteen DragonBox- materiaali tarjoaa uudenlaisia keinoja eriyttämiseen ja motivointiin. Toisaalta materiaali ei kerää riittävästi tehtävien suoritus- ja käyttötietoa, jolloin opettaja ei pysty parhaalla mahdollisella tavalla ohjaamaan oppimistapahtumaa. Tarinallisuus ja hahmot koettiin innostavaksi ja motivoivaksi matematiikan opiskelun kannalta. Materiaalin tarinoissa seikkailevat noomi- hahmot nostettiin vastauksissa keskeiseen rooliin lukukäsitteen rakentumisessa. Noomien konkreettisuus ja abstraktius jakoivat opettajien mielipiteitä. Toiset opettajat kokivat, että noomit olivat konkreettisia ja niiden avulla lukujen välisiä suhteita voidaan tarkastella monipuolisesti. Osa puolestaan koki, että tablet-työskentelyn abstraktius ja toiminnallisuuden vähäisyys eivät välttämättä tue riittävästi syvällisen matemaattisen ymmärryksen muodostumista.fi
dc.format.extent93
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleMatematiikan opetus luokilla 1 - 3 pelilähtöisellä oppimateriaalilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206033079
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysomatematiikka
dc.subject.ysooppimateriaali
dc.subject.ysopelit
dc.subject.ysopelillistäminen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record