Show simple item record

dc.contributor.advisorMättö, Toni
dc.contributor.authorMerijärvi, Outi
dc.date.accessioned2022-06-03T10:36:54Z
dc.date.available2022-06-03T10:36:54Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81458
dc.description.abstractTässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan toimintolaskennan kehittämistä case-yrityksen jatkuvia IT-palveluita tuottavassa yksikössä. Tutkimuksessa kehitetään toimintolaskentajärjestelmä, jonka avulla pystytään tarkastelemaan palveluiden yksikkökustannuksia sekä analysoimaan kustannusten muodostumista. Tämän tutkielman pääpainopisteenä on kuvailla toimintolaskentajärjestelmän käyttöönotto aikaisemmassa teoriassa esiteltyjen vaiheiden kautta ja nostaa esille tekijöitä, jotka vaikuttavat toimintolaskentajärjestelmän rakenteeseen ja kehittämiseen. Päätutkimuskysymys on ”Millaiset tekijät vaikuttavat toimintolaskentajärjestelmän kehittämiseen ja rakenteeseen IT-alan palveluita tuottavassa yrityksessä?” Tutkimusaihetta lähestytään käyttäen konstruktiivista tutkimusmenetelmää, jonka tarkoituksena on ratkaista jokin tosielämän ongelma kehittämällä ratkaisun eli konstruktion. Tässä tutkimuksessa tuotettu konstruktio on toimintolaskentajärjestelmä, jonka avulla case-yritys pystyy tarkastelemaan palveluiden aiheuttamia kustannuksia. Uuden konstruktion ja sen kehittämisestä tehtyjen havaintojen avulla pystytään luomaan kontribuutiota tieteenalalle. Tässä tutkimuksessa avataan käytännön kautta toimintolaskennan rakentamisessa esille tulevia tekijöitä ja peilataan näitä havaintoja aikaisempaan kirjallisuuteen ja toimintolaskennan teoriaan. Tutkimuksessa saatiin kehitettyä toimintolaskentajärjestelmä, joka caseyrityksen palautteen mukaan vastaa projektille asetettuja tavoitteita sekä caseyrityksen tarpeita. Toimintolaskentajärjestelmästä ja sen kehittämisestä nousi kuitenkin esille havaintoja tekijöistä, jotka vaikuttavat toimintolaskennan rakenteeseen ja sen kehittämiseen. Merkittävin havainto liittyy siihen, miten yrityksen raportointi tukee toimintolaskennan käyttöä. Toimintolaskenta tukeutuu määrittelyissä ja laskennan suorittamisessa yrityksen muuhun raportointiin. Raportoinnin tulisi olla laadukasta ja sen tulisi esittää realistisesti eroja laskentakohteiden välillä.fi
dc.format.extent74
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleToimintolaskennan kehittäminen IT-alan palveluita tuottavassa yrityksessä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206033076
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLaskentatoimifi
dc.contributor.oppiaineAccountingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20421
dc.subject.ysotapaustutkimus
dc.subject.ysotoimintolaskenta
dc.subject.ysokustannuslaskenta
dc.subject.ysokustannukset
dc.subject.ysolaskentatoimi
dc.subject.ysolaskentajärjestelmät
dc.subject.ysokannattavuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record