Show simple item record

dc.contributor.advisorOksanen, Elina
dc.contributor.authorKotiaho, Emilia
dc.date.accessioned2022-05-24T09:39:17Z
dc.date.available2022-05-24T09:39:17Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81251
dc.description.abstractTämän laadullisen, fenomenologisen tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella alakoulussa toimivien opettajien kokemuksia oppilaan hahmotusvaikeuden arvioimisesta ja oppilaan oppimisen tukemisesta tukitoimien avulla. Tutkimusaineisto koostui 21 vastauksesta sähköiseen kyselyyn sekä kolmesta haastattelusta. Kyselyyn osallistui niin luokanopettajia kuin erityisopettajiakin. Haastatteluun osallistui laaja-alainen erityisopettaja, luokanopettaja sekä erityisluokanopettaja. Haastatteluaineisto analysoitiin aineisto-ohjaavalla laadullisella sisällönanalyysillä. Kyselyaineisto analysoitiin aineisto- ja teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. Opettajien kokemusten mukaan oppilaan hahmottamisen haasteet arvioidaan ensimmäiseksi havainnoinnin avulla. Opettajat seuraavat aktiivisesti oppilaan tuntityöskentelyä. Opettajien kokemusten mukaan havainnoinnin lisäksi oppilaille teetetään erilaisia tehtäviä, oppimisen testejä koulussa sekä psykologien oppimistutkimuksia. Opettajien mukaan tukitoimet suunnitellaan yhteistyössä jonkin toisen tahon, kuten kodin, toisen opettajan tai moniammatillisen työryhmän kanssa. Opettajat mainitsivat tukitoimia toteutettavan yleisluokan lisäksi erityisopetuksessa. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että opettajien kokemusten mukaan hahmottamisen haasteiden arviointi on tärkeää, jotta oppilas saa kohdennettua tukea oppimiseensa. Opettajien mukaan tuen avulla oppilas motivoituu ja saa onnistumisen kokemuksia. Tuki toteutetaan oppilaalle yksilöllisen suunnitelman mukaan ja kohdennetaan oppilaan haasteisiin.fi
dc.format.extent94
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherhahmotusvaikeus
dc.subject.othertukitoimet
dc.titleOpettajien kokemuksia hahmotusvaikeuden arvioinnista ja oppimisen tukitoimista alakoulussa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202205242879
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysofenomenologia
dc.subject.ysoarviointi
dc.subject.ysoerityisopetus
dc.subject.ysooppimisvaikeudet
dc.subject.ysotukeminen
dc.subject.ysokokemukset
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record