Show simple item record

dc.contributor.advisorCollin, Kaija
dc.contributor.authorKotkamaa, Reeta
dc.date.accessioned2022-05-23T05:04:40Z
dc.date.available2022-05-23T05:04:40Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81210
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkasteltiin aineenopettajien kokemuksia itseohjautuvasta työssä oppimisesta koronaviruspandemian aikaisessa etäopetuskontekstissa. Tutkimuksessa hyödynnettiin itseohjautuvan oppimisen prosessimallia, jonka vaiheiden pohjalta opettajien yksilöllisiä työssä oppimisen kokemuksia tulkittiin. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin opettajien etäopetuskontekstissa kokemia itseohjautuvan oppimisen haasteita ja mahdollisuuksia. Tutkimus oli menetelmältään laadullinen. Tutkimusaineistona käytettiin aineenopettajille tehtyjä teemahaastatteluja, joihin osallistui seitsemän opettajaa eri puolilta Suomea. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla, mikä mahdollisti aineistosta nousevien luokkien muodostamisen itseohjautuvan oppimisen prosessimallin vakiintuneiden vaiheiden yhteyteen. Aineenopettajat määrittelivät oppimistarpeita, muodostivat oppimistavoitteita, tunnistivat resursseja, valitsivat soveltuvia oppimisstrategioita ja arvioivat oppimistuloksia. Haasteita opettajien itseohjautuvalle oppimiselle aiheuttivat tekniset haasteet, riittämättömyyden kokemukset ja työhyvinvoinnin heikkenemisen kokemukset. Etäopetuskonteksti mahdollisti opettajien ammatillisen osaamisen monipuolistumisen, lähiopetuksen arvostuksen kas-vamisen ja itseluottamuksen vahvistumisen itseohjautuvan oppimisen myötä. Aineenopettajien kokemukset itseohjautuvasta oppimisesta olivat moninaisia ja ne mukailivat itseohjautuvan prosessimallin vaiheita luontevasti. Opettajat kokivat etäopetuskontekstin haasteelliseksi, mutta kontekstin myötä saavutetut taidot hyödyllisiksi oman ammattitaidon kehittymisen kannalta.fi
dc.format.extent74
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otheritseohjautuva oppiminen
dc.titleItseohjautuva opettaja? : aineenopettajien kokemuksia itseohjautuvasta työssä oppimisesta etäopetuskontekstissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202205232842
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineAdult Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoitseohjautuvuus
dc.subject.ysoetäopetus
dc.subject.ysotyössäoppiminen
dc.subject.ysoaineenopettajat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record