Show simple item record

dc.contributor.advisorPalomäki, Sanna
dc.contributor.advisorLauritsalo, Kirsti
dc.contributor.authorLappi, Jenni
dc.date.accessioned2022-05-16T06:13:59Z
dc.date.available2022-05-16T06:13:59Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81069
dc.description.abstractTämän kandidaatintutkielman tarkoituksena oli selvittää, millainen on hyvä liikunnanopettaja yläkoululaisten ja lukiolaisten näkökulmasta. Tavoitteena oli löytää asiantuntijoiden ja tutkijoiden määritelmiä hyvästä liikunnanopettajasta sekä vertailla yläkoululaisten ja lukiolaisten näkemyksiä. Opettaja on eniten tekemisissä oppilaiden kanssa ja työskentelee heitä varten, joten siksi on tärkeää saada selville oppilaiden näkemyksiä siitä, mitä he toivovat liikunnanopettajaltaan. Liikunnanopettajan työtä määrittää muun muassa opetussuunnitelmat sekä työnantajan määrittelemät työtehtävät. On tärkeää tietää, mistä liikunnanopettajan työnkuva koostuu, jotta voi ymmärtää, millaisia ominaisuuksia liikunnanopettajan työ vaatii. Erilaisia vaatimuksia voivat asettaa esimerkiksi rehtori, vanhemmat, yhteiskunta tai liikunnanopettaja itse. Tässä työssä ollaan kuitenkin kiinnostuneita siitä, millaisia toiveita oppilailla on hyvälle liikunnanopettajalle. Useissa hyvän liikunnanopettajan ominaisuuksia tarkastelleissa tutkimuksissa oppilaiden toiveet on jaettu kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat opettajan opetustaito, persoonallisuus ja vuorovaikutus. Tässä työssä tarkasteltiin seitsemää lukiolaisia ja viittä yläkoululaisia koskevaa tutkimusta, joiden tulosten pohjalta tehtiin yhteenvetoa ja vertailua hyvän liikunnanopettajan ominaisuuksista. Yläkoululaisten ja lukiolaisten näkemyksissä hyvästä liikunnanopettajasta oli paljon samankaltaisuuksia. Hyvä liikunnanopettaja on oppilaiden mielestä ystävällinen, hauska ja sopivasti sekä rento että jämäkkä. Liikunnanopettajan tulee olla aidosti kiinnostunut oppilaistaan ja vaalia hyvää keskusteluyhteyttä. Myös opetustaitoa arvostettiin, eli liikunnanopettajan tulisi tietää mitä opettaa ja miten saada oppilaat oppimaan. Suurimmat erot yläkoululaisten ja lukiolaisten vastauksissa olivat näkemyksissä opettajan tasapuolisuudesta, lajitaidoista sekä urheilullisesta ulkonäöstä. Yläkoululaiset pitivät hyvän liikunnanopettajan merkkinä sitä, että opettaja on tasapuolinen kaikille ja että hänen lajitaitonsa ovat hyvällä tasolla, kun taas lukiolaiset eivät vastauksissaan maininneet näitä ominaisuuksia tärkeiksi. Yllättävää sen sijaan oli, että lukiolaisten mielestä hyvä liikunnanopettaja on liikunnallisen näköinen, mutta yläkoululaiset eivät pitäneet sitä tärkeänä. Yläkoululaiset ja lukiolaiset ovat kehityksessään eri vaiheissa, mikä voi osaltaan selittää eroja vastauksissa. Yleisesti ottaen erot olivat kuitenkin pieniä ja tämän tutkielman tulokset tukevat aiempia tutkimuksia, joissa on havaittu yleisesti hyväksyttyjä hyvän opettajan ominaisuuksia. Luotettavan ja vertailukelpoisen tiedon varmistamiseksi jatkossa olisi hyvä toteuttaa yläkouluissa ja lukioissa tutkimuksia, joissa käytetään samoja tutkimusmetodeja. Tällöin voidaan saada tarkemmin tietoa siitä, onko yläkoululaisten ja lukiolaisten välillä merkitsevää eroa siinä, millaiseksi he kokevat hyvän liikunnanopettajan. Jatkotutkimuksena voisi selvittää myös mahdollisten erojen syitä.fi
dc.format.extent32
dc.language.isofi
dc.titleMillainen on yläkoululaisten ja lukiolaisten mielestä hyvä liikunnanopettaja?
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202205162706
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysolukio
dc.subject.ysooppilaslähtöisyys
dc.subject.ysoliikunnanopettajat
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.subject.ysoyläkoulu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record