Show simple item record

dc.contributor.authorPesonen, Laura
dc.date.accessioned2022-05-16T06:04:08Z
dc.date.available2022-05-16T06:04:08Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81064
dc.description.abstractTässä kandidaatintutkielmassa tarkastellaan venäläistä neuvottelukulttuuria ja sen erityispiirteitä. Lisäksi venäläistä organisaatiokulttuuria verrataan suomalaiseen organisaatiokulttuuriin. Tutkimuksessa nojataan erityisesti Hollin ja Hofsteden esittämiin teorioihin, jotka auttavat erittelemään eri kansallisten kulttuurien eroavaisuuksia. Tutkimuksessa käydään läpi myös modernimpia tapoja tutkia kulttuuria itsensä sijaan kielen kautta kuten Ingrid Piller kokee ajankohtaisemmaksi. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää: Millainen neuvottelukulttuuri venäläisillä on? Mitä erityispiirteitä venäläisessä neuvottelukulttuurissa on ja miksi ne on hyvä ottaa huomioon bisnestä tehdessä venäläisten kanssa? Sekä millaisia kulttuurisia eroavaisuuksia venäläisessä ja suomalaisessa organisaatiokulttuurissa on löydettävissä? Kulttuuriset erot on hyvä ottaa huomioon Venäjällä tai venäläisten kanssa työskennellessä. Tutkielmassa perehdytään siihen, minkälainen neuvottelukulttuuri Venäjällä vallitsee ja avataan sen syitä. Tässä tutkimuksessa vertaillaan myös venäläistä yrityskulttuuria suomalaiseen. Tutkimus on tärkeä, koska Venäjä on maailman suurin maa ja se on yksi Suomen naapurimaista. Lisäksi Suomen ja Venäjän väliset kauppasuhteet ovat olleet merkittävät, joten venäläisen kulttuurin tuntemus on hyödyllinen työväline neuvotteluihin valmistautuessa, niissä ollessa ja venäläisten kanssa yhteistyötä tehdessä. Ilman kulttuurista tuntemusta potentiaalinen kauppa voi jäädä syntymättä väärinymmärryksistä ja eriävistä tulkinnoista johtuen. Näin ollen menestyäkseen Venäjällä, toimijoiden on tärkeä ymmärtää venäläistä kansallista- ja organisaatiokulttuuria ja kieltä kokonaisvaltaisesti. Aineistot osoittavat, että venäläinen kansallinen- ja organisaatiokulttuuri olivat murroskohdassa. Valitettavasti kirjallisuustutkimuksen aikana Venäjä kuitenkin hyökkäsi Ukrainaan, jonka seurauksena Venäjä on erkaantunut Suomesta ja muista länsimaista. Ennen sotaa venäläinen neuvottelukulttuuri oli hitaasti länsimaistumassa tutkitun kirjallisuuden perusteella. Länsimaistumisesta huolimatta venäläisestä kulttuurista oli kuitenkin löydettävissä tiettyjä ominaispiirteitä. Tällaisia olivat: venäjän kielen ja neuvottelijan statuksen sekä iän merkitys neuvottelutilanteissa. Vallitsevan sodan aikana tätä tutkimusta on kuitenkin vaikea hyödyntää ja tämän kirjallisuuskatsauksen relevantiutta on hyvä arvioida uudelleen, kunhan nykyinen tilanne raukeaa.fi
dc.format.extent39
dc.language.isoru
dc.subject.otherneuvottelukulttuuri
dc.subject.othervenäjän kulttuuri
dc.subject.otherneuvottelijan rooli
dc.titleАнализ литературы о российской переговорной культуре
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202205162701
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVenäjän kieli ja kulttuurifi
dc.contributor.oppiaineRussian Language and Cultureen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi312
dc.subject.ysokansainvälinen viestintä
dc.subject.ysoneuvottelut
dc.subject.ysovenäjän kieli
dc.subject.ysokulttuuri
dc.subject.ysoorganisaatiokulttuuri
dc.subject.ysokansallinen kulttuuri


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record