Show simple item record

dc.contributor.advisorRuohotie-Lyhty, Maria
dc.contributor.authorPeltola, Silja
dc.date.accessioned2022-05-13T05:29:41Z
dc.date.available2022-05-13T05:29:41Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81047
dc.description.abstractGlobaali koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi opetukseen ja sen toteuttamiseen 2020-luvun alkupuolella, sillä sosiaalisten kontaktien välttämiseksi opetus siirrettiin erilaisiin virtuaalisiin oppimisympäristöihin vuoden 2020 maaliskuusta alkaen. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää opettajien kokemuksien avulla, millaisia vaikutuksia etäopetuksella on ollut ranskan kielen suullisen kielitaidon opettamiseen. Lisäksi tutkimuksessa halutaan selvittää, miten opettajat ovat sopeutuneet etäopetuksen tuomiin haasteisiin suullisen kielitaidon opettamisen näkökulmasta. Tutkimuksen aihe on ajankohtainen vielä vuonna 2022, sillä suuri osa kolmannen asteen opetuksesta Suomessa toteutetaan etänä. Opettajien kokemuksien keräämiseksi aiheesta päätettiin toteuttaa kyselytutkimus, sillä sen koettiin antavan tarpeeksi tietoa tutkimuksen tutkimuskysymyksiin nähden ja kyselytutkimuksen avulla pystyttiin saamaan enemmän erilaisia kokemuksia. Mahdollisimman laajan vastausmäärän saamiseksi ympäri Suomea, kysely toteutettiin sähköisessä muodossa ja sitä jaettiin sosiaalisessa mediassa suomalaisille ranskan opettajille suunnatuissa ryhmissä. Tutkimukseen osallistui yhteensä 36 eri koulutusasteilla opettavaa ranskan kielen opettajaa. Kaikki opettajat, jotka ovat jossain vaiheessa opettaneet ranskan kieltä etänä, pystyivät osallistumaan kyselytutkimukseen. Tutkielman teoreettisen viitekehyksen ensimmäisessä osassa käsitellään vieraiden kielten didaktiikkaa ja kommunikatiivista kieltenopetusta sekä suullista kielitaitoa, jota lähestymme kommunikatiivisen kompetenssin teorioilla sekä fonetiikan ja ääntämisen näkökulmasta. Toisessa osassa käsittelemme etäopetusta ja sen piirteitä sekä määrittelemme eroja suunnitellun etäopetuksen ja kriisin aiheuttaman etäopetuksen välillä. Aineiston analyysissä hyödynnettiin laadullista analyysimenetelmää ja kyselytutkimuksessa saadut vastaukset jaoteltiin kolmeen eri kategoriaan vastauksissa esiintyneiden teemojen perusteella. Osallistujien vastausten perusteella, pandemian vuoksi toteutettu etäopetus toi mukanaan sekä erilaisia haasteita että hyötyjä. Vastausten perusteella kuitenkin etäopetuksella oli enemmän negatiivisia kuin positiivisia vaikutuksia suullisen kielitaidon opettamiseen. Vastauksista käy ilmi, että joissakin tapauksissa suullisen kielitaidon ulottuvuuksia on jätetty tarkoituksella pois haastavuuden vuoksi, mutta osa vastaajista oli keksinyt erilaisia ratkaisuja etäopetuksen tuomiin haasteisiin. Osa vastaajien mainituista haasteista on ennaltaehkäistävissä lisäämällä sekä opettajien että oppilaitoksien valmiuksia etäopetuksen toteuttamiseen.fi
dc.format.extent54
dc.language.isofr
dc.titleTéléenseignement du français oral : les expériences des enseignants finlandais pendant la pandémie de Covid-19
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202205132692
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineRomaaninen filologiafi
dc.contributor.oppiaineRomance Philologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi307
dc.subject.ysoranskan kieli
dc.subject.ysosuullinen kielitaito
dc.subject.ysoetäopetus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record