Show simple item record

dc.contributor.advisorVehkakoski, Tanja
dc.contributor.advisorLeskinen, Markku
dc.contributor.authorLehtinen, Juha
dc.date.accessioned2022-05-06T05:27:51Z
dc.date.available2022-05-06T05:27:51Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80909
dc.description.abstractSuomalainen nuorisokoti instituutiona nousee julkisessa keskustelussa esiin lähinnä kielteisessä kontekstissa uutisten, kanteluiden ja selvitysten muodossa. Nuorisokotien toiminnassa on havaittu sekä työntekijöiden että asiakkaiden mukaan haasteita, sekavia ohjeita ja runsasta työtaakkaa. Lisäksi nuorisokotien arki sisältää paljon haastavia tilanteita, jotka edellyttävät eettisesti monimutkaisia päätöksiä ja vaativat tasapainoilua nuorten ja työntekijöiden perusoikeuksien ja velvollisuuksien välillä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella lasten ja nuorten vapaudelle ja sen rajoittamiselle annettuja merkityksiä nuorisokotien toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa ja peilata niitä John Rawlsin vapauden filosofian teoreettisen viitekehykseen. Tutkimuksen aineistona käytettiin kansallisia ja kansainvälisiä lakeja, sopimuksia ja eettisiä linjauksia. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysilla. Tarkastelu oli pääosin aineistolähtöistä, joskin tuloksia arvioitiin teorialähtöisesti pohdinnassa suhteessa Rawlsin yhteiskuntafilosofiseen oikeudenmukaisuuden teoriaan. Tutkimusaineiston teemoittelun pohjalta asiakirjoista löydettiin neljä eri vapaudelle annettua merkitystä: ehdoton, ehdollinen, asiakkuuden raamittama sekä menetetty ja takaisin ansaittu vapaus. Tulosten pohjalta pääteltiin suomalaisen nuorisokotitoiminnan soveltavan osittain John Rawlsin linjaamien oikeudenmukaisen yhteiskuntajärjestyksen periaatteita. Lapsen kuuleminen nähtiin lähteiden ja tulosten pohjalta keskeisenä vapauden varmistamisen välineenä, jossa on vielä paljon kehitettävää.fi
dc.description.abstractFinnish youth homes are often discussed in negative context in the local media through resident complaints and government's reports. The operation of youth homes have been found lacking in several categories, such as giving overly complicated instructions to the residents and increasing the workload of social workers. This research aims to investigate the meanings of restricting youth's freedom through documents that govern the operation of youth homes in Finland. The results are reflected upon a theoretical framework comprised of John Rawls's Theory of Justice's key concepts. The analysis was carried out with content analysis. Through the categorization of the research data and content analysis, four categories of meanings of liberty were found: absolute liberty, conditional liberty, client-oriented liberty and lastly liberty that has been lost and re-earned. According to results, the Finnish youth home as an institution followed partially the principles laid out by John Rawls in his ideally constructed society of equal liberty. According to the analysis of results and source material collected for the research, listening to children's needs and opinions was found to be a core feature of ensuring equal liberty for children. For Finnish youth homes to improve, this key concept of listening to it's young clients is vital.en
dc.format.extent52
dc.language.isofi
dc.subject.othervapauden rajoittaminen
dc.subject.otherJohn Rawls
dc.titleLapsen vapaudelle ja sen rajoittamiselle annetut merkitykset nuorisokotien toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202205062562
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysovapaus
dc.subject.ysonuorisokodit
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysoyhteiskuntafilosofia
dc.subject.ysoperusoikeudet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record