Show simple item record

dc.contributor.advisorUkkonen-Mikkola, Tuulikki
dc.contributor.authorLatvala, Elina
dc.date.accessioned2022-04-28T11:38:28Z
dc.date.available2022-04-28T11:38:28Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80796
dc.description.abstractCovid-19 levisi Suomeen ja kouluihin keväällä 2020. Koulut siirtyivät muutaman päivän varoitusajalla etäopetukseen, ja samalla muuttui opettajan työ. Koronan aikana erilaisia toimintapajoja rakennettiin nopeasti, mikä vaati opettajalta aktiivista otetta tietoon sekä opettamiseen. Tällä työllä haluan selvittää covid-19:n vaikutusta opettajien ammatilliseen toimijuuteen yksilön ja yhteisön kokemana sekä opettajien kokemuksia hyvinvoinnista ja sen tukemisesta covid-19 aikana. Ammatillinen toimijuus nähdään yhtenä tärkeimmistä rooleista työssä oppimisessa, organisaation kehittymisessä, luovuudessa, ammatillisessa identiteetissä, mielekkäässä työssä sekä hyvinvoinnissa. Tutkimus on laadullinen tutkimus, tutkimussuuntauksena fenomenologia. Aineistohankintana oli teemahaastattelu. Teemahaastattelu tehtiin kahtena ryhmähaastatteluna, haastateltavia oli yhteensä kuusi. Tutkimukseen osallistui oman työyhteisöni opettajia. Tutkimus käsittelee henkilökohtaisia mielipiteitä etäopetuksesta ja -opettajuudesta. Tulosten mukaan opettajat olivat tyytyväisiä siitä, kuinka ja millä tavoin he saivat toimia etäkoulun aikana. Opettajat löysivät uusia opetusmenetelmiä omaan opetukseensa, ammatilliset taidot kehittyivät sekä positiivinen ilmapiiri vallitsi työyhteisössä. Ammatillinen toimijuus vahvistui. Tuloksissa ilmeni ristiriita, esimieheltä kaivattiin selkeämpää linjaa, samalla oltiin tyytyväisiä hänen johtamiseensa. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että covid-19 vahvisti opettajan ammatillista toimijuutta. Tietoteknisten taitojen parantamista pidettiin tärkeänä asiana, jotta voitaisiin valmistautua samankaltaisiin pandemioihin ennalta.fi
dc.format.extent68
dc.language.isofi
dc.subject.otherammatillinen toimijuus
dc.titleOpettajan kokemuksia ammatillista toimijuudesta ja työ-hyvinvoinnista covid-19 aikana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202204282463
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.contributor.oppiaineEducationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysotyössäoppiminen
dc.subject.ysoCOVID-19
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysotyö
dc.subject.ysohyvinvointi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record