Show simple item record

dc.contributor.advisorHarju-Luukkainen, Heidi
dc.contributor.authorAutio, Johanna
dc.date.accessioned2022-04-25T07:46:28Z
dc.date.available2022-04-25T07:46:28Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80686
dc.description.abstractTämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten erään pienen pohjalaispaikkakunnan alakoulun luokan- ja aineenopettajat kokevat opetuksen eriyttämisen omassa työssään ja millaisten opetuksen järjestäjän toimien he uskovat edistävän tai vaikeuttavan eriyttävän opetuksen toteuttamista. Opetuksen eriyttämisestä on tullut hyvän perusopetuksen edellytys inklusiivisen koulun jalkauduttua Suomeen 1990-luvulta lähtien. Myös kolmiportaisen tuen käyttöönotto vuonna 2011 asetti lisävaatimuksia opetuksen eriyttämiselle. Tutkimus toteutettiin pienessä pohjalaiskunnassa keväällä 2022. Tutkimusaineisto kerättiin avoimella verkkolomakekyselyllä, joka sisälsi taustakysymyksiä ja kolme avointa kysymystä. Tämä tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuksena. Tutkimuksen aineisto analysoitiin fenomenografista tutkimusotetta käyttäen. Tutkimus osoitti, että tutkimuksessa mukana olleet opettajat käsittävät eriyttävän opetuksen laajasti. Vastaajat kuvailivat toteuttavansa eriyttävää opetusta oppilastuntemustaan hyväksikäyttäen. Opetuksen eriyttämistä kuvattiin oppilaslähtöisenä, yksilöllisenä ja oppilaan taitotasolle sopivaksi räätälöitynä opetuksen toteuttamistapana. Eriyttävän opettamisen toteuttamiseen haasteita toivat henkilöstön resurssipula, eriyttämistä mahdollistavien tilojen puuttuminen ja isot oppilasryhmät. Opetuksen eriyttämistä edesauttoivat riittävät resurssit, joista vahvimmin nousivat esille erityisopettajan ja koulunkäynninohjaajien työn merkityksellisyys. Myös työyhteisön tuki, työkokemus ja rinnakkaisopettajuus koettiin tärkeiksi opetuksen eriyttämistä edistäviksi tekijöiksi.fi
dc.format.extent76
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleOpettajien kokemuksia opetuksen eriyttämisestä : ”Aina voisin toteuttaa eriyttämistä luokassani paremmin”
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202204252363
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysofenomenografia
dc.subject.ysokäsitykset
dc.subject.ysoeriyttäminen
dc.subject.ysoinkluusio
dc.subject.ysoperusopetus
dc.subject.ysokolmiportainen tuki
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record