Show simple item record

dc.contributor.advisorPerkkilä, Päivi
dc.contributor.authorKuitunen, Iris
dc.date.accessioned2022-04-21T06:31:51Z
dc.date.available2022-04-21T06:31:51Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80659
dc.description.abstractPro gradu-tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia luokanopettajien kokemuksia inkluusiosta ja tarkastella asiantuntijuuden vaikutusta kokemuksiin. Tutkimuksen kohteena olivat aloittavat luokanopettajat, joilla oli alle kaksi vuotta työkokemusta luokanopettajaksi valmistumisen jälkeen (n = 5) sekä asiantuntijaluokanopettajat, joilla oli yli 10 vuotta työkokemusta luokanopettajana (n = 4). Tutkimuksen tieteenfilosofinen lähtökohta oli fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus. Tutkimusaineisto kerättiin laadullisen fenomenologisen avoimen haastattelun kautta, ja se koostui viiden aloittavan opettajan ja neljän asiantuntijaopettajan haastatteluista. Aineisto analysoitiin fenomenologis-hermeneuttisella analyysillä. Tutkimuksen tulosten mukaan luokanopettajat kokivat inkluusion haastavaksi, jos riittäviä resursseja ei ollut. Toisaalta aloittavat opettajat kokivat epävarmuutta ja riittämättömyyden tunnetta työssään, mutta asiantuntijaopettajat olivat tietoisia omista taidoistaan. Erityisopettajien kanssa toteutettu yhteistyö mahdollisti erityisen tuen oppilaan riittävän tukemisen ja yhteistyön merkitys korostui. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että luokanopettajat tiedostavat inkluusion toimintaperiaatteet hyvin, mutta sen toteuttamista pidetään haastavana etenkin riittämättömien resurssien vuoksi. Luokanopettajien osaamista tulisi lisätä inkluusion osalta ja opettajia tulisi täydennyskouluttaa runsaammin.fi
dc.format.extent95
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherfenomenologis-hermeneuttinen tutkimus
dc.titleOpettajan asiantuntijuus inkluusiossa : luokanopettajien kokemuksia erityisestä tuesta yleisopetuksen luokassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202204212341
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoerityinen tuki
dc.subject.ysoinkluusio
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoasiantuntijuus
dc.subject.ysoopettajuus
dc.subject.ysoammatillinen kehitys
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysoerityisopetus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record