Show simple item record

dc.contributor.advisorHökkä, Päivi
dc.contributor.authorMetsi, Helene
dc.date.accessioned2022-04-11T06:05:47Z
dc.date.available2022-04-11T06:05:47Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80545
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli ymmärtää työntekijöiden ammatillisen toimijuuden sekä työhyvinvoinnin kokemusta ja toteutumista organisaatiomuutoksen aikana. Tutkimuksessa syvennyttiin työntekijöiden kokemuspuheeseen ja siitä nouseviin erilaisiin keinoihin harjoittaa omaa ammatillista toimijuuttaan sekä heidän kokemukseensa työhyvinvoinnista. Tutkimuksen pääkäsitteet ovat ammatillinen toimijuus ja työhyvinvointi. Tutkimus sijoittuu keskisuureen organisaatioon, joka oli käynyt läpi organisaatiomuutoksen. Organisaatiomuutoksessa kunnallinen yritys yhtiöitettiin osakeyhtiöksi. Tutkimuksessa organisaatiomuutos toimii tutkimuksen kontekstina. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena. Tutkimusaineistona toimi kahdeksan työntekijän puolistrukturoidut teemahaastattelut, jotka tehtiin osana Jyväskylän yliopiston TUNTO-hanketta. Tutkimusaineisto analysoitiin sisällönanalyysillä ja siinä hyödynnettiin induktiivista eli aineistolähtöistä sekä abduktiivista eli teoriaohjaavaa lähestymistapaa. Tutkimustulosten mukaan työntekijät kokivat ammatillisen toimijuutensa enimmäkseen myönteisenä sekä melko vahvana. Ammatillisesta toimijuudesta muodostui työntekijöiden tuottaman puheen kautta kaksi pääluokkaa; aktiivinen toimijuus ja sosiaalinen toimijuus. Aktiivinen toimijuus sisälsi erilaisia vaikutus- ja kehitysmahdollisuuksia, joiden kautta työntekijät toteuttivat ammatillista toimijuuttaan. Sosiaalinen toimijuus näyttäytyi työntekijöiden keskuudessa kuulluksi tulemisena, luottamuksena sekä sosiaalisena tukena työpaikalla. Työhyvinvoinnin kokemus näyttäytyi hieman negatiivissävytteisempänä kuin ammatillisen toimijuuden kokemus. Työhyvinvointi koostui psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista, joiden kautta työntekijät kokivat työtyöhyvinvoinnin eri osa-alueita.fi
dc.format.extent83
dc.language.isofi
dc.subject.otherammatillinen toimijuus
dc.titleTyöntekijöiden ammatillinen toimijuus ja työhyvinvointi organisaatiomuutoksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202204112223
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineAdult Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysotyöntekijät
dc.subject.ysoorganisaatiomuutokset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record