Show simple item record

dc.contributor.authorHuusko, Anniina
dc.contributor.authorSivunen, Anu
dc.date.accessioned2022-04-04T11:03:15Z
dc.date.available2022-04-04T11:03:15Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationHuusko, A., & Sivunen, A. (2022). Teoreettinen kehys viestintäteknologioiden käytön hallinnasta : toimijuus ja osaaminen tietotyössä. <i>Media & viestintä</i>, <i>45</i>(1), 23-43. <a href="https://doi.org/10.23983/mv.115670" target="_blank">https://doi.org/10.23983/mv.115670</a>
dc.identifier.otherCONVID_117539460
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80470
dc.description.abstractErilaisten viestintäteknologioiden käytöllä on keskeinen rooli tietotyöntekijöiden arjessa. Erityisesti etätyössä, kun yhteydenpito tapahtuu pääosin teknologia­välitteisesti, yksittäiset työntekijät ovat enenevässä määrin vastuussa siitä, missä, miten ja milloin työtä tehdään. Viestintäteknologioiden käyttö tuo muka­naan monia mahdollisuuksia, mutta myös haasteita, sillä esimerkiksi keskeytyk­set, jatkuva tavoitettavuus ja monisuorittaminen voivat olla yhteydessä lisäänty­neeseen stressiin ja heijastua näin ollen hyvinvointiin. Onkin perusteltua kysyä, kuinka tietotyöntekijät hallitsevat viestintäteknologioiden käyttöään tehdäkseen siitä mahdollisimman tuloksellista ja tarkoituksenmukaista. Tässä integroivassa kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan viestintäteknologioiden käytön hallintaa toimijuuden näkökulmasta. Viestintäteknologioiden käytön hallinnalle muodos­ tetaan teoreettinen kehys yhdistämällä jäsennykset teknologiavälitteisestä viestintäkompetenssista, digitaalisesta osaamisesta ja medioiden hallinnasta sekä tarkastelemalla niihin liittyviä itsesäätelyn prosesseja. Katsauksessa kootaan tuo­retta viestintäteknologioiden käyttöä tarkastelevaa tutkimusta ja tarjotaan uusia käsitteellisiä työkaluja viestintäteknologioiden käytön hallinnan jäsentämiselle.fi
dc.description.abstractCommunication technologies have a critical role in knowledge work. Especially when working remotely and all communication being technology-mediated, individual workers are increasingly responsible for deciding where, when, and how the work is done. The use of communication technologies entails many opportunities, but also challenges. For example, interruptions, constant connectivity, and multitasking can challenge employees’ wellbeing and be related to stress. Therefore, it is important to ask how knowledge workers manage the use of communication technologies in order for it to be as effective and appropriate as possible. In this literature review, we theorize communication technology use from the point of view of individuals’ agency. We build a theoretical framework by combining theories of computer-mediated communication competence, digital literacy, and media mastery. We also discuss related processes of selfregulation. This review compiles timely research on communication technology use and suggests new conceptual tools for theorizing it.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherMedia- ja viestintätieteellinen seur MEVI ry
dc.relation.ispartofseriesMedia & viestintä
dc.rightsCC BY-NC 4.0
dc.titleTeoreettinen kehys viestintäteknologioiden käytön hallinnasta : toimijuus ja osaaminen tietotyössä
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202204042149
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.oppiaineViestintäfi
dc.contributor.oppiaineCommunicationen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange23-43
dc.relation.issn1798-3827
dc.relation.numberinseries1
dc.relation.volume45
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© 2022 MEVI ry
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.relation.grantnumber318416
dc.relation.grantnumber180010
dc.subject.ysodigitalisaatio
dc.subject.ysoetätyö
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysoviestintätekniikka
dc.subject.ysokirjallisuuskatsaukset
dc.subject.ysotietotyö
dc.subject.ysotyön organisointi
dc.subject.ysoitsesäätely (psykologia)
dc.subject.ysoosaaminen
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysominäpystyvyys
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p8692
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p10801
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1835
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p10872
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p7595
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p12926
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p4266
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p14462
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p8343
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2335
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p39320
dc.rights.urlhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.relation.doi10.23983/mv.115670
dc.relation.funderSuomen Akatemiafi
dc.relation.funderTyösuojelurahastofi
dc.relation.funderAcademy of Finlanden
dc.relation.funderFinnish Work Environment Funden
jyx.fundingprogramAkatemiahanke, SAfi
jyx.fundingprogramMuutfi
jyx.fundingprogramAcademy Project, AoFen
jyx.fundingprogramOthersen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC BY-NC 4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY-NC 4.0