Show simple item record

dc.contributor.advisorKääntä, Leila
dc.contributor.authorTalsi, Iiro
dc.date.accessioned2022-02-10T05:27:16Z
dc.date.available2022-02-10T05:27:16Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79728
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena on hahmottaa, millaisina englannin kielen opettajaksi opiskelevat opiskelijat näkevät omat kielelliset identiteettinsä, sekä miten he kokevat kielenopetuksen vaikuttaneen heidän kielellisen identiteettinsä muodostumiseen. Aiempi tutkimus aiheeseen liittyen on keskittynyt pääasiassa opettajien ammatillisiin identiteetteihin, ja opettajien kielelliset identiteetit ovat saaneet vähemmän huomiota. Tutkimuksien kohteena on ollut juuri valmistuneita tai opintojensa lopussa olevia opettajia. Tämä tutkimus pyrkii eroamaan joukosta huomioimalla opettajaksi opiskelevat tulevaisuuden opettajat aikaisemmassa vaiheessa heidän opintojaan, sekä paneutumalla ammatillisen identiteetin sijaan pelkästään kielelliseen identiteettiin. Aineistona tutkimuksessa käytettiin puolistrukturoituja haastatteluita, joita toteutettiin kaksi. Kriteereinä haastateltaville oli, että he ovat englannin aineenopettajaksi opiskelevia, eivätkä he olleet vielä suorittaneet pedagogisia aineopintoja. Haastattelut toteutettiin internetin välityksellä. Tutkimuksen tuloksista kävi ilmi haastateltavien luokittelevan itsensä monikielisiksi, sekä heidän identifioituvan vahvasti englannin kielen kanssa. Englannin rooli heidän elämässään pohjautui sen aktiiviseen käyttöön arkisessa elämässä ja harrastuksien yhteydessä. Vaikka sen käyttö opinnoissa nousi esiin, englannin käyttö niiden ulkopuolella koettiin kielelliselle identiteetille suuremmaksi tekijäksi. Keskeisenä vaikuttajana englannin käyttöön nousi sen hyödyntäminen kommunikaatiovälineenä erilaisissa yhteisöissä. Tämän lisäksi haastateltavat kokivat kielenopetuksen tarjoaman representaation englanninkielisestä maailmasta positiiviseksi vaikuttajaksi kielellisen identiteettinsä muodostumisessa. Tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista toteuttaa tutkimusta, joka pystyisi määrittelemään miten kieltenopetus tukee kielellisen identiteetin muodostumista, sekä vertailla eri oppikirjasarjojen tarjoamia englanninkielisen maailman representaatioita.fi
dc.format.extent25
dc.language.isoen
dc.titleFuture Teachers’ Attitudes on Language Use: Perceived Linguistic Identities of English Teacher students
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202202101478
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysokieltenopetus
dc.subject.ysohaastattelut
dc.subject.ysokielikasvatus
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysokieli ja kielet
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysokielellinen identiteetti
dc.subject.ysomonikielisyys
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.subject.ysokielenkäyttö
dc.subject.ysolanguage teaching
dc.subject.ysointerviews
dc.subject.ysolanguage education
dc.subject.ysoEnglish language
dc.subject.ysolanguages
dc.subject.ysoteachers
dc.subject.ysolinguistic identity
dc.subject.ysomultilingualism
dc.subject.ysoidentity (mental objects)
dc.subject.ysouse of language


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record