Show simple item record

dc.contributor.authorPenttinen, Viola
dc.contributor.authorPakarinen, Eija
dc.contributor.authorLerkkanen, Marja-Kristiina
dc.date.accessioned2022-02-08T12:31:41Z
dc.date.available2022-02-08T12:31:41Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationPenttinen, V., Pakarinen, E., & Lerkkanen, M.-K. (2022). Ohjausvuorovaikutuksen laatu ja esiopettajien työhyvinvointi : kontekstitekijöiden ja työstä palautumisen merkitys. <i>Journal of Early Childhood Education Research</i>, <i>11</i>(1), 97-122. <a href="https://journal.fi/jecer/article/view/114009" target="_blank">https://journal.fi/jecer/article/view/114009</a>
dc.identifier.otherCONVID_104169774
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79693
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, missä määrin ohjausvuorovaikutuksen laatu ja esiopettajien työhyvinvointi (koettu stressi ja työstä palautuminen) vaihtelevat suhteessa esiopetuksen kontekstitekijöihin eli esiopetuksen toteutuspaikkaan (päiväkoti tai koulu), ryhmäkokoon ja esiopettajan työkokemukseen. Lisäksi selvitettiin, muuntaako esiopettajien työstä palautuminen ohjausvuorovaikutuksen laadun ja koetun stressin välisiä yhteyksiä esiopetusvuoden aikana. Tutkimukseen osallistui 47 esiopettajaa esiopetusvuoden syksyllä ja keväällä. Ohjausvuorovaikutuksen laatua arvioitiin CLASS Pre-K –havainnointityökalun avulla kolmella osa-alueella: tunnetuki, toiminnan organisointi ja ohjauksellinen tuki. Lisäksi esiopettajat arvioivat kyselylomakkeella työhyvinvointiaan. Tulosten mukaan ohjausvuorovaikutuksen kokonaislaatu ja esiopettajien työhyvinvointi olivat riippumattomia kontekstitekijöistä, vaikkakin joitakin yksittäisiä eroja ohjausvuorovaikutuksen laadussa havaittiin. Lisäksi esiopettajien työstä palautuminen muunsi koetun stressin ja ohjausvuorovaikutuksen laadun välisiä yhteyksiä osoittaen työstä palautumisen olevan keskeistä esiopettajien työssä jaksamiselle ja ohjausvuorovaikutuksen laadulle. Tuloksia voidaan hyödyntää esiopettajien ja varhaiskasvatuksen opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa ohjausvuorovaikutuksen laadun parantamiseksi ja työhyvinvoinnin tukemiseksi.fi
dc.description.abstractThe aim of this study was to examine if the quality of teacher-child interactions and preschool teachers’ occupational well-being (stress and recovery from work) differ depending on contextual factors, i.e., location of the preschool group (daycare center or school), group size and teacher’s work experience. Moreover, it was investigated if teachers’ recovery from work moderates the associations between the stress teachers experience and the quality of teacher-child interactions during the preschool year. Preschool teachers (N = 47) participated in the study in autumn and in spring. The quality of teacher-child interactions in the classrooms was assessed with the Classroom Assessment Scoring System (CLASS Pre-K) on three dimensions: emotional support, classroom organization and instructional support. Moreover, teachers reported their occupational well-being on questionnaires. The results showed that teachers’ occupational well-being and the overall quality of teacher-child interactions did not differ depending on the contextual factors although some differences were found in the quality of teacher-child interactions. Furthermore, recovery from work moderated the associations between teachers’ stress and quality of teacher-child interactions in the classroom indicating that recovery from work is central to teachers’ well-being and interaction quality. Findings are useful for teachers’ preservice and in-service training to enhance the quality of teacher-child interactions and to support teachers’ occupational well-being.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherSuomen varhaiskasvatus ry
dc.relation.ispartofseriesJournal of Early Childhood Education Research
dc.relation.urihttps://journal.fi/jecer/article/view/114009
dc.rightsCC BY-NC 4.0
dc.subject.otherohjausvuorovaikutus
dc.subject.otherteacher-child interactions
dc.subject.otherstress
dc.subject.otherrecovery from work
dc.subject.otherpreschool
dc.titleOhjausvuorovaikutuksen laatu ja esiopettajien työhyvinvointi : kontekstitekijöiden ja työstä palautumisen merkitys
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202202081445
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.oppiaineKasvatuspsykologiafi
dc.contributor.oppiaineKasvatuspsykologiaen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange97-122
dc.relation.issn2323-7414
dc.relation.numberinseries1
dc.relation.volume11
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© 2022 Viola Penttinen, Eija Pakarinen ja Marja-Kristiina Lerkkanen.
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.relation.grantnumber
dc.relation.grantnumber
dc.subject.ysostressi
dc.subject.ysopalautuminen
dc.subject.ysoesiopetus
dc.subject.ysoopettaja-oppilassuhde
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysotyön kuormittavuus
dc.subject.ysovarhaiskasvatuksen opettajat
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p133
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p337
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p20272
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1050
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1835
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p129
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p4918
dc.rights.urlhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.relation.funderElla ja Georg Ehrnroothin säätiöfi
dc.relation.funderNew York University Abu Dhabifi
dc.relation.funderElla ja Georg Ehrnrooth Foundationen
dc.relation.funderNew York University Abu Dhabien
jyx.fundingprogramMuutfi
jyx.fundingprogramMuutfi
jyx.fundingprogramOthersen
jyx.fundingprogramOthersen
jyx.fundinginformationKiitämme tutkimusrahoituksesta New York University Abu Dhabia, Ella ja Georg Ehrnroothin säätiötä sekä Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntaa. Ensimmäisen kirjoittajan työskentelyä on tukenut Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahasto.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC BY-NC 4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY-NC 4.0