Show simple item record

dc.contributor.advisorKepler-Uotinen, Kaili
dc.contributor.advisorHankala, Mari
dc.contributor.authorKomulainen, Kamilla
dc.contributor.authorLatva-aho, Jenni
dc.date.accessioned2022-02-07T08:45:36Z
dc.date.available2022-02-07T08:45:36Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79650
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tutkittiin oppilaiden ja opettajien kokemaa kouluviihtyvyyttä ja oppimista fyysisessä oppimisympäristössä Joutsenmerkityissä kouluissa. Joutsenmerkitty koulu on pohjoismaisen ympäristömerkin kriteerien mukaisesti rakennettu koulu, joka tavoittelee ympäristöystävällisyyttä, turvallisuutta ja terveitä tiloja. Tutkimuksessa tarkasteltiin rakentamisen kriteereistä sisäilmaa, valaistusta ja akustiikkaa. Tavoitteena oli selvittää, tukevatko Joutsenmerkittyjen koulujen kriteerit oppilaiden ja opettajien kouluviihtyvyyttä. Lisäksi tarkasteltiin oppilaiden oppimista Joutsenmerkityissä kouluissa. Tutkimus toteutettiin laadullisin menetelmin ja aineisto kerättiin verkkokyselyiden kautta, joista toinen oli suunnattu oppilaille ja toinen opettajille. Tutkimukseen osallistui 42 viides- ja kuudesluokkalaista oppilasta ja 13 opettajaa. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä, jossa aineistoa luokiteltiin mainintojen perusteella. Tulosten mukaan oppilaiden ja opettajien kokemukset Joutsenmerkitystä koulusta ovat positiivisia ja Joutsenmerkin kriteerien koetaan tukevan kouluviihtyvyyttä. Tarkasteltaessa Joutsenmerkkiä koulujen käyttäjien näkökulmasta ilmeni, että oppilaat ja opettajat yhdistävät sertifikaatin laadukkaaseen rakentamiseen ja ekologisuuteen, ja suuri osa oppilaista koki Joutsenmerkin kunniallisena ja arvokkaana lisänä koululle. Useiden oppilaiden ja opettajien mukaan koulussa voi aistia hyvän sisäilman, ja opettajien mukaan Joutsenmerkin sisäilmaston kriteerit tukevat heidän psyykkistä ja fyysistä hyvinvointiaan. Lisäksi kriteerien mukaisen sisäilmaston koetaan edistävän oppimista muun muassa paremman keskittymisen ja sairauspoissaolojen vähenemisen kautta, ja koulussa viihtyminen nähdään oppimisen näkökulmasta tärkeänä tekijänä. Tutkimus osoitti, että ympäristömerkityistä kouluista ja niiden hyödyistä oppilaille ja opettajille tulisi tehdä lisää tutkimusta, sillä koulujen käyttäjien mukaan Joutsenmerkin tuomat hyödyt olivat selvästi havaittavissa koulurakennuksissa.fi
dc.description.abstractIn this study, school satisfaction and learning experience have been analyzed from the perspective of pupils and teachers from two Finnish Nordic Swan Ecolabelled Schools. The aim was to examine how school satisfaction appears in Nordic Swan Ecolabelled schools and how the aspects of the physical learning environment expedite learning according to pupils and teachers. Nordic Swan Ecolabelled schools have been built according to the criteria of Nordic Ecolabel, i.e., use of eco-friendly construction materials for the building, including safety, and a healthy indoor environment. This study considers whether the criteria of the Nordic Swan Ecolabel contribute to school satisfaction and learning experience according to pupils and teachers of two Finnish schools. Three features of the criteria were selected for this study, which are ventilation and moisture prevention, lighting management and noise environment. The research material was compiled with web inquiry, and it was analyzed by using qualitative methods. The research material consisted of 42 pupils’ and 13 teachers’ inquiry answers. Pupils who answered the survey were from 5th and 6th grades. As stated in the results, the experiences of school satisfaction were mainly positive. That is, the criteria of the Nordic Swan Ecolabel have been observed to endorse school satisfaction and progress the learning process. For instance, conforming to the results, both pupils and teachers noticed the good indoor air quality. Teachers also expressed that the criteria of the indoor environment promote their mental and physical wellbeing. Regarding the personal significance of the Nordic Swan Ecolabel for the users of the schools, it turned out that pupils and teachers associate it to quality building and ecologically friendliness. Furthermore, some pupils experienced the Nordic Swan Ecolabel as a gratifying and dignified feature for the school. The aspects of the indoor environment were perceived to promote the learning process by improving concentration and by the lack of absence caused by illness. As educational conclusions, since the benefits of ecolabel in school building were clearly visible by the users of the schools, there should be more surveys of ecolabelled schools and how they affect the learning process.en
dc.format.extent80
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherfyysinen oppimisympäristö
dc.subject.otherJoutsenmerkki
dc.subject.otherJoutsenmerkitty koulu
dc.subject.othersisäilmasto
dc.titleKouluviihtyvyys fyysisen oppimisympäristön näkökulmasta Joutsenmerkityissä kouluissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202202071408
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokoulut
dc.subject.ysooppimisympäristö
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoympäristö
dc.subject.ysokoulurakennukset
dc.subject.ysokouluviihtyvyys
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoviihtyvyys
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record