Show simple item record

dc.contributor.advisorClements, Kati
dc.contributor.advisorKoskelainen, Tiina
dc.contributor.authorHelander, Pirjo
dc.date.accessioned2022-02-01T09:42:32Z
dc.date.available2022-02-01T09:42:32Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79595
dc.description.abstractDigitaalisen markkinoinnin hyödyt tunnistetaan nykyisin lähes kaiken kokoisissa yrityksissä. Monissa pienyrityksissä – etenkin palveluita tarjoavissa tai pienissä kivijalkaliikkeissä, joissa ei ole verkkokauppaa kivijalkaliiketoiminnan lisänä - digitaalinen markkinointi on kuitenkin edelleen usein suhteellisen vähäistä tai tehotonta. Tässä tutkielmassa perehdytään digitaaliseen markkinointiin aiemman akateemisen tutkimuksen sekä alan asiantuntijaorganisaatioiden käytännön vinkkien avulla siten, että painopisteenä on pienyrityksen näkökulma. Tutkielmassa käydään läpi digitaalisen markkinoinnin määritelmiä ja kuvataan muutamia yleisimpiä digitaalisen markkinoinnin välineitä sekä valaistaan digitaalisen markkinoinnin strategian käsitettä. Tutkielmassa esitellään myös erilaisia pienyrityksen määritelmiä sekä pyritään avaamaan pienyrityksen liiketoiminnan mittaamisen käsitteitä. Yleisesti ottaen liiketoiminnan parantamisella voidaan viitata myös muuhun kuin myynnin kasvattamiseen, esimerkiksi yrityksen työnantajamielikuvan parantamiseen tai prosessien tehostamiseen. Tässä tutkielmassa kuitenkin liiketoiminnan parantamisella tarkoitetaan etupäässä myynnin parantamista. Tutkielmassa on teoreettinen osuus ja empiirinen osuus. Tutkielman empiirinen osuus on suunnittelutieteellinen case-tutkimus, jonka tavoitteena on määritellä käytännönläheinen sosiaaliseen mediaan painottuva strategia sille, miten pieni, erityisesti palveluita myyvä yritys voi parantaa liiketoimintaansa digitaalisen markkinoinnin keinoin huomioiden mahdollisesti rajalliset resurssit. Tutkielman perusteella voi päätellä, että pienyritysten on mahdollista parantaa liiketoimintaansa, erityisesti myyntiä, hyödyntäen erilaisia digitaalisen markkinoinnin keinoja. Olennaista on kuitenkin tehdä ensin kunkin yrityksen omiin olosuhteisiin ja tavoitteisiin perustuva digitaalisen markkinoinnin strategia ja sen perusteella valita kullekin yritykselle oikeat välineet ja toimenpiteet. Mahdollisiin ajankäyttöön liittyviin haasteisiin voi hakea apua esimerkiksi automatisoinneista tai digitaalisen markkinoinnin ulkoistamisesta alan ammattilaisille, osin tai kokonaan. Pienyrityksen on myös hyvä huomioida, että digitaalisissa kanavissa keskeistä on vuorovaikutteisuus – pelkkä verkkosivuston tai sosiaalisen median profiilin olemassaolo tai muutama julkaisu silloin tällöin ei välttämättä auta parantamaan yrityksen liiketoimintaa.fi
dc.description.abstractThe benefits of digital marketing are nowadays recognized in companies of almost any size. However, in many small enterprises - especially businesses selling services or small brick-and-mortar businesses that do not have e-commerce as an adjunct to the brick-and-mortar business - digital marketing is still often relatively scarce or inefficient. This paper handles digital marketing with the help of previous academic research and practical tips from expert organizations in the field, focus being on small enterprise perspective. The paper reviews different definitions of digital marketing and describes some of the most common digital marketing tools. The paper also sheds light on the concept of digital marketing strategy and introduces various small enterprise definitions as well as aims to explain concepts of small enterprise business measurement. In general, the term business improvement can refer to more than just increasing sales, e.g., improving the employer image of a company or making processes more efficient. In this paper, however, business improvement primarily refers to sales improvement. The thesis consists of a theoretical part and an empirical part. The empirical part of the thesis is carried out as a design research case study with the aim of defining a practical social media focused strategy for how a small company, especially one that sells services, can improve its business through digital marketing, taking into account potentially limited resources. Based on this study, it can be concluded that it is possible for small enterprises to improve their business, especially sales, by utilizing various digital marketing tools. However, it is essential to first make a digital marketing strategy based on each company's own circumstances and goals, and on those grounds, choose the right tools and activities for each company. For possible time management challenges, help can be sought, e.g., from automation or outsourcing digital marketing to professionals in the field, in part or in full. It’s also good for a small business to keep in mind that interactivity is key in digital channels - the mere existence of a website or social media profile, or a few publications from time to time, may not help improve company’s business.en
dc.format.extent88
dc.language.isofi
dc.titlePienyrityksen liiketoiminnan parantaminen digitaalisen markkinoinnin avulla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202202011357
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoWWW-sivut
dc.subject.ysodigitaalinen markkinointi
dc.subject.ysoliiketoiminta
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.subject.ysopienyritykset
dc.subject.ysomyynti


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record