Show simple item record

dc.contributor.authorAnttila, Ilona
dc.contributor.authorNoux, Maiju
dc.contributor.authorVehkakoski, Tanja
dc.date.accessioned2022-01-26T07:30:17Z
dc.date.available2022-01-26T07:30:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationAnttila, I., Noux, M., & Vehkakoski, T. (2021). Oppilaiden tietämys oppimisen ja koulunkäynnin tuen asiakirjoista sekä osallisuus niiden laadintaa käsittelevissä palavereissa. <i>Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin</i>, <i>31</i>(4), 63-79. <a href="https://bulletin.nmi.fi/2022/01/26/oppilaiden-tietamys-oppimisen-ja-koulunkaynnin-tuen-asiakirjoista-seka-osallisuus-niiden-laadintaa-kasittelevissa-palavereissa/" target="_blank">https://bulletin.nmi.fi/2022/01/26/oppilaiden-tietamys-oppimisen-ja-koulunkaynnin-tuen-asiakirjoista-seka-osallisuus-niiden-laadintaa-kasittelevissa-palavereissa/</a>
dc.identifier.otherCONVID_103953509
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79528
dc.description.abstractOppilaiden osallisuus oman oppimisensa suunnittelussa on yksi oppimisen ja koulunkäynnin tuen lähtökohdista. Tästä huolimatta ei ole juurikaan tutkittu, miltä tuen suunnittelu sekä siihen liittyvät palaverit ja asiakirjat näyttävät oppilaiden näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, kuinka hyvin oppilaat tunsivat heille laaditut oppimisen ja koulunkäynnin tuen asiakirjat (oppimissuunnitelma, henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli H0JKS) ja millaisia palavereihin osallistumisen tyyppejä oppilaiden haastatteluista oli löydettävissä. Tutkimusaineisto koostui kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten tehostettua tai erityistä tukea saavien oppilaiden haastatteluista [N = 9], jotka analysoitiin tyypittelemällä. Tutkimustulokset osoittivat, että osalle oppilaista asiakirja oli vieras asia, osalla oli siitä yleistä tietoa ja osa tunsi sen omakohtaisesti. Osallisuuden suhteen oppilaat asemoituivat joko nimellisiksi, aikuislähtöisiksi, aloitteellisiksi tai päätösvaltaisiksi osallistujiksi. Tutkimus antoi viitteitä siitä, että oppilaiden osallisuus jää palavereissa pääosin muodolliseksi tai aikuiselle alisteiseksi eikä oppilaalla ole aktiivista roolia oman asiakirjansa laadinnassa. Jatkossa on kehitettävä tapoja vahvistaa oppilaiden osallisuutta ja harjoiteltava palavereihin osallistumista jo oppitunneilla.fi
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherNiilo Mäki Instituutti
dc.relation.ispartofseriesOppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin
dc.relation.urihttps://bulletin.nmi.fi/2022/01/26/oppilaiden-tietamys-oppimisen-ja-koulunkaynnin-tuen-asiakirjoista-seka-osallisuus-niiden-laadintaa-kasittelevissa-palavereissa/
dc.rightsIn Copyright
dc.titleOppilaiden tietämys oppimisen ja koulunkäynnin tuen asiakirjoista sekä osallisuus niiden laadintaa käsittelevissä palavereissa
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202201261299
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange63-79
dc.relation.issn2342-9046
dc.relation.numberinseries4
dc.relation.volume31
dc.type.versionacceptedVersion
dc.rights.copyright© Kirjoittajat & Niilo Mäki Instituutti, 2021
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysokoulunkäynti
dc.subject.ysoHOJKS
dc.subject.ysoerityisoppilaat
dc.subject.ysoasiakirjat
dc.subject.ysoerityinen tuki
dc.subject.ysokolmiportainen tuki
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p5164
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p10624
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p22091
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p12623
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2325
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p28737
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p28718
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en
dc.type.okmA1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright