Show simple item record

dc.contributor.advisorTuomi, Kirsi
dc.contributor.authorKettumäki, Tanja
dc.date.accessioned2021-12-21T07:41:57Z
dc.date.available2021-12-21T07:41:57Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79080
dc.description.abstractTämä pedagogisterapeuttinen kandidaatintutkielma vastaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän uusiin opetussuunnitelmiin kirjattuihin tavoitteisiin opettaa improvisaatiota musiikkioppilaitoksissa. Tutkimuksessa syvennyttiin tarkastelemaan, miten liikeimprovisaatio vaikuttaa pääinstrumentilla improvisoimiseen. Tutkimuksen menetelmänä oli videoavusteinen palautehaastattelu. Tutkimus toteutettiin musiikkioppilaitoksessa, jossa yhdelle aikuiselle huiluoppilaalle annettiin yhteensä kuusi improvisaatiotuntia keväällä 2021, joista kolmella ensimmäisellä tunnilla keskityttiin soittoimprovisaatioon ja kolmella viimeisellä tunnilla otetiin mukaan liikeimprovisaatio. Tunnit videoitiin ja niistä muokattiin video, joka katsottiin jälkikäteen haastattelun yhteydessä elokuussa 2021. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin teoriaohjaavaa sisällön analyysiä. Tutkimuksen myötä löytyi termi liikesoittoimprovisaatio ja sen todettiin vapauttavan, yhdistävän, auttavan itseilmaisussa ja omien rajojen tutkimisessa, antavan rohkeutta sekä parantavan soittotekniikkaa. Kehollinen lähestyminen soittoimprovisaatioon mahdollisti sen, että soittamisesta saattoi tulla itseilmaisun väline omaksi iloksi, mikä on opetussuunnitelmissakin yksi tärkeimmistä tavoitteista. Tutkimustulokset rohkaisevat tekemään jatkotutkimuksia liikesoittoimprovisaatiosta; soittoteknisten arvojen lisäksi näyttää siltä, että sillä voidaan auttaa oppilasta saamaan kosketus omiin tunteisiinsa. Pedagogisen sekä terapeuttisen opetusotteen yhdistäminen tuntuu olevan eduksi oppilaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sekä tasapainoisen elämän saavuttamiseksi.fi
dc.format.extent34
dc.language.isofi
dc.subject.otherliikesoittoimprovisaatio
dc.subject.otherliike
dc.subject.othersoitto
dc.subject.otherimprovisaatio
dc.subject.otherkehotuntemus
dc.titleLiikesoittoimprovisaatio : kehotietoisuudella apua soittoimprovisaatioon
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202112216062
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMusiikkiterapiafi
dc.contributor.oppiaineMusic Therapyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3053
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysoimprovisointi
dc.subject.ysotanssi
dc.subject.ysomusiikkiterapia
dc.subject.ysomusiikkikasvatus
dc.subject.ysoruumiillisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record