Show simple item record

dc.contributor.advisorNärhi, Kati
dc.contributor.authorRosberg, Julia
dc.date.accessioned2021-12-09T07:11:26Z
dc.date.available2021-12-09T07:11:26Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78921
dc.description.abstractTässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan ylisukupolvisen trauman ja systeemisen lastensuojelun toimintamallin suhdetta ja yhdyspintaa. Tutkimuksen keskeinen tavoite on tehdä ylisukupolvisen trauman ilmiö näkyväksi lastensuojelun kentällä. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, tunnistavatko systeemisessä lastensuojelun tiimissä työskentelevät sosiaalityöntekijät ylisukupolvisen trauman läsnäolon ja miten sosiaalityöntekijät jäsentävät ylisukupolvista traumaa lastensuojelutyössä. Systeeminen lastensuojelun malli on tuonut käsitteitä ja työvälineitä perheterapian kentältä osaksi lastensuojelutyötä. Lisäksi systeemisten lastensuojelun tiimien jäseneksi on tuotu perheterapeutti, jonka keskeinen tavoite on ylläpitää systeemistä ajattelua tiimissä. Perheterapeutit ovat traumatyön ja ylisukupolvisuuden ketjujen havaitsemisen ja katkaisemisen ammattilaisia ja tätä ammatillista osaamista on tarpeen pyrkiä juurruttamaan kiinteämmäksi osaksi lastensuojelutyötä ja sosiaalityön osaamista. Systeeminen lastensuojelu on tutkimukseni laajempi teoreettinen viitekehys. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ylisukupolvisen trauman ilmiötä. Trauma on universaali ilmiö, jota nykytutkimuksen mukaan lähes jokainen yksilö kohtaa elämänsä aikana. Trauma voi syntyä yksittäisesti tapahtumasta tai kertyä ajan kanssa traumaattisen stressin seurauksena. Traumaattista stressiä voi aiheuttaa erityisesti varhaislapsuudessa koettu kaltoinkohtelu tai turvattomuus. Käsittelemättömäksi jäänyt trauma voi vaikuttaa käyttäytymiseen, vuorovaikutussuhteisiin ja kykyyn toimia vanhempana koko elämän ajan. Vanhemman traumaa heijastelevat käyttäytymismallit voivat aiheuttaa lapsessa traumaattista stressiä, käsillä on ylisukupolvisen trauman ilmiö. Tutkimuksen kvalitatiivinen aineisto on kerätty ryhmähaastatteluilla, haastatellen kahden systeemisen lastensuojelutiimin sosiaalityöntekijöitä. Haastatteluaineiston analyysimenetelmäksi valikoitui kategoria-analyysi. Kategoria-analyysin keinoin aineistosta oli mahdollista nostaa esiin ylisukupolvisen trauman kategoriakokoelma ja siihen liittyviä kategoriatoimintoja. Lisäksi ylisukupolvisen trauman ja systeemisen lastensuojelun suhdetta oli mahdollista tarkastella kategoriaparien lapsi – vanhempi ja asiakas – sosiaalityöntekijä kautta. Aineistosta muodostui systeemisen lastensuojelun tyyppikategoria, joka kuvasi ylisukupolvisen trauman ja systeemisen lastensuojelun yhdyspintoja suhteessa yhteiskuntaan. Tutkimustulokset korostavat traumainformoidun järjestelmän tärkeyttä yhteiskuntamme ja organisaatioiden jokaisella tasolla. Lisäksi systeemisen lastensuojelun mallin juurruttaminen osaksi lastensuojelua ja sitä ympäröiviä systeemejä näyttäytyy erityisen tärkeänä suhteessa siihen, että malli kykenee vastaamaan sille asetettuihin tavoitteisiin. Perheterapeuttien työpanos koettiin nykyisessä tilanteessa riittämättömäksi ja sosiaalityöntekijät toivoivat, että työn reunaehdot mahdollistaisivat riittävät perheterapeuttisen tuen lastensuojelutyöhön, erityisesti traumatietoisuuden lisäämiseksi.fi
dc.format.extent89
dc.language.isofi
dc.subject.othersysteeminen lastensuojelu
dc.subject.othersuhdeperustaisuus
dc.subject.otherterapeuttinen työote
dc.subject.othervuorovaikutussuhteet
dc.subject.othersosiaalinen perimä ja vanhemmuuden siirtymät
dc.titleYlisukupolvisen trauman läsnäolo ja jäsentyminen systeemisessä lastensuojelutyössä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202112095910
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoylisukupolvisuus
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysotraumat
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysoperheterapia
dc.subject.ysosukupolvet
dc.subject.ysotoimintamallit
dc.subject.ysotraumatisoituminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record