Show simple item record

dc.contributor.authorRäsänen, Elisa
dc.date.accessioned2021-12-08T12:22:07Z
dc.date.available2021-12-08T12:22:07Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationRäsänen, E. (2021). Toimijuus ja vuorovaikutusjärjestys amerikkalaisten suomenoppijoiden itsenäisessä kielenkäytössä. <i>Puhe ja kieli</i>, <i>41</i>(3), 225-245. <a href="https://doi.org/10.23997/pk.112565" target="_blank">https://doi.org/10.23997/pk.112565</a>
dc.identifier.otherCONVID_102314460
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78910
dc.description.abstractAiemmat tutkimukset ovat osoittaneet vastakkainasettelun luokassa ja luokan ulkopuolella tapahtuvassa kielenkäytössä ja oppimisessa. Tässä artikkelissa tarkastelen neljää amerikkalaista suomenoppijaa ja sitä, miten he hakeutuvat aktiivisina toimijoina itsenäisiin suomen kielen käyttötilanteisiin. Artikkelin aineistona on portfoliotehtävä, jossa oppijat ovat dokumentoineet ja reflektoineet itsenäistä, luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvaa kielenkäyttöään. Tarkastelen aineistoa Scollonin ja Scollonin (2004) neksusanalyysia ja van Lierin (2010) ekologista viitekehystä hyödyntäen. Artikkelin analyysimenetelmänä on diskurssianalyysi. Portfolioissa dokumentoidut vuorovaikutustilanteet rakentuivat hierarkkisesti, mikä usein syntyi oppijan pyrkimyksestä saada vuorovaikutuskumppanista ja -tilanteesta maksimaalinen hyöty ja kielellinen altistus. Lisäksi hierarkkisuutta loivat oppijan ja asiantuntevan suomenpuhujan erilaisiksi koetut roolit. Vuorovaikutus rakentuikin usein oppijan aloitteen ja asiantuntevan kielenkäyttäjän vastausten varaan. Tämä artikkeli osoittaa, kuinka suuri merkitys aloitteellisuudella, toimintaympäristöllä ja vuorovaikutuskumppaneilla on vieraan kielen oppijoiden itsenäisessä kielenkäytössä. Tutkimustuloksia voi hyödyntää vieraan kielen pedagogiikan kehittämiseen, jotta se vastaisi paremmin oppijoiden todellisia kielenkäyttötarpeita.fi
dc.description.abstractThis paper focuses on Finnish learners’ independent target language use outside of class in an American university-level Finnish program that is geographically distant from any native speaker communities. Earlier research has demonstrated a mismatch between classroom and outside of class learning and use. In the global postmodern world foreign language students can use the target language in authentic situations already at the beginning of their studies in their learning environment, as this paper demonstrates. The study follows a nexus analytical method and an ecological approach to language learning to explore and analyze how four American learners of Finnish report and reflect on their language use. The data is excerpted from a portfolio assignment in which students have documented and reflected on their independent language use and it is analyzed using discourse analysis. Students’ active agency and initiative had a significant role in the interactions. The interactions reported in the portfolios were hierarchically constructed following the different perceived roles of a language learner and an expert speaker. Students utilized their interlocutor to get maximal relevant exposure in the target language and the interaction event was often constructed around the learner’s questions and expert speaker’s answers. The results can be used to develop foreign language pedagog y to better correspond with learners’ actual needs in the target language.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherPuheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry
dc.relation.ispartofseriesPuhe ja kieli
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otheraffordanssit
dc.subject.othervuorovaikutusjärjestys
dc.titleToimijuus ja vuorovaikutusjärjestys amerikkalaisten suomenoppijoiden itsenäisessä kielenkäytössä
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202112085899
dc.contributor.laitosHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.laitosFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange225-245
dc.relation.issn1458-3410
dc.relation.numberinseries3
dc.relation.volume41
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© 2021 Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysodiskurssianalyysi
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysoneksusanalyysi
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p7829
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p20774
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2335
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p28897
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p24061
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en
dc.relation.doi10.23997/pk.112565
dc.type.okmA1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright