Show simple item record

dc.contributor.authorKoivuniemi, Marika
dc.contributor.authorKinnunen, Susanna
dc.contributor.authorMänty, Kristiina
dc.contributor.authorJärvenoja, Hanna
dc.contributor.authorNäykki, Piia
dc.date.accessioned2021-12-01T13:53:17Z
dc.date.available2021-12-01T13:53:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationKoivuniemi, M., Kinnunen, S., Mänty, K., Järvenoja, H., & Näykki, P. (2021). Varhaiskasvatushenkilöstön käsityksiä lasten tunteiden säätelytaitojen kehittymisestä : käytäntöön integroitu koulutus ammatillisen kehittymisen tukena. <i>Journal of Early Childhood Education Research</i>, <i>10</i>(2), 264-292. <a href="https://jecer.org/fi/wp-content/uploads/2021/06/Koivuniemi-Kinnunen-Manty-Jarvenoja-Naykki-Issue10-2.pdf" target="_blank">https://jecer.org/fi/wp-content/uploads/2021/06/Koivuniemi-Kinnunen-Manty-Jarvenoja-Naykki-Issue10-2.pdf</a>
dc.identifier.otherCONVID_102290440
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78867
dc.description.abstractLapset tarvitsevat aikuisen tukea oppiakseen säätelemään tunteitaan. Jotta varhaiskasvatuksen ammattilainen voi tarjota lapsille monipuolista ja sensitiivistä tunteiden säätelyn tukea osana pedagogista toimintaa, häneltä odotetaan oman roolin tiedostamista lapsen tunteiden kanssasäätelijänä. Lasten tunteiden säätelytaitojen tukeminen pedagogisessa toiminnassa rakentuu kanssasäätelijän teoreettiselle tiedolle ja vaatii sen soveltamista käytännössä. Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu, millaisia käsityksiä varhaiskasvatushenkilöstöllä on tunteiden kanssasäätelystä, ja kuinka käsitykset muuttuvat, kun heidän tietopohjaansa tunteiden kanssasäätelystä vahvistetaan työhön integroidun koulutuskokonaisuuden aikana. Tutkimus toteutettiin 11 suomalaisessa päiväkodissa, ja tutkimukseen osallistui yhteensä 36 varhaiskasvatuksen ammattilaista. Tulokset osoittavat, että jo ennen koulutukseen osallistumista varhaiskasvatushenkilöstö piti tunteiden kanssasäätelyä tärkeänä, mutta kuvaukset kanssasäätelyn toteuttamisesta jäivät yleiselle tasolle, eikä tarkkoja perusteluita tai käytännön toimia nostettu esiin. Työhön integroitu koulutuskokonaisuus lisäsi osallistujien tietoisuutta erityisesti läsnäoloon ja vuorovaikutukseen liittyvien käsitysten sekä tunteiden säätelyn tuen osalta. Jatkossa tulisi selvittää, päätyvätkö henkilöstön muuttuneet käsitykset varhaiskasvatusarjen toimintaan.fi
dc.description.abstractChildren need adults’ support in learning to regulate their emotions. In order for early childhood educators to provide children versatile and sensitive support for emotion regulation, they, in turn, need to be aware of their role as coregulators of children’s emotions. Especially, awareness and perceptions of early childhood educators about emotion regulation play an important role in shaping the pedagogical activities of day care centers and in providing emotion regulation support for children. This study examines the perceptions the early childhood educators have about co-regulation of children’s emotions and how work-integrated educational training is influencing these perceptions. The study was carried out in 11 Finnish daycare centers and a total of 36 early childhood education professionals participated in the study. The results show that early childhood educators see the importance of supporting children’s emotion regulation skills but at the same time the descriptions of how co-regulation of children’s emotions is implemented remain on a general level and no precise rationale or practical actions are spontaneously mentioned. The results indicate that work-integrated educational training increased the participants’ awareness, especially in terms of perceptions related to presence of adults and interaction between children and adults. In the future, a detailed investigation of how the effects of educational interventions make a difference to the activities of the day care center is needed.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherSuomen varhaiskasvatus ry
dc.relation.ispartofseriesJournal of Early Childhood Education Research
dc.relation.urihttps://jecer.org/fi/wp-content/uploads/2021/06/Koivuniemi-Kinnunen-Manty-Jarvenoja-Naykki-Issue10-2.pdf
dc.rightsCC BY-NC 4.0
dc.subject.otheremotion regulation
dc.subject.otherco-regulation
dc.subject.otherearly childhood educators
dc.subject.otherperceptions of early childhood educators
dc.titleVarhaiskasvatushenkilöstön käsityksiä lasten tunteiden säätelytaitojen kehittymisestä : käytäntöön integroitu koulutus ammatillisen kehittymisen tukena
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202112015866
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange264–292
dc.relation.issn2323-7414
dc.relation.numberinseries2
dc.relation.volume10
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© 2021 kirjoittajat
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysotunteet
dc.subject.ysokäsitykset
dc.subject.ysotunne-elämän kehitys
dc.subject.ysohenkilöstö
dc.subject.ysovarhaiskasvatuksen opettajat
dc.subject.ysosäätely
dc.subject.ysotunne-elämä
dc.subject.ysopedagogiikka
dc.subject.ysopäiväkodit
dc.subject.ysotunnetaidot
dc.subject.ysolapsen kehitys
dc.subject.ysotukeminen
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p4354
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p3485
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p6333
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p12114
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p4190
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p4918
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p3920
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p8353
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1584
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p282
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p23975
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2125
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p9131
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1650
dc.rights.urlhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
jyx.fundinginformationTämän tutkimuksen on rahoittanut Suomen Opetushallitus: ”Arjen sosio-emotionaaliset haasteet oppimistilanteina: 4T-toimintamalli lapsen kehittyvien tunnesäätelytaitojen tukemiseksi” (55/2178/2018).


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC BY-NC 4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY-NC 4.0