Show simple item record

dc.contributor.authorSchleicher, Nóra
dc.contributor.authorSuni, Minna
dc.date.accessioned2021-11-16T05:44:47Z
dc.date.available2021-11-16T05:44:47Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationSchleicher, N., & Suni, M. (2021). Healthcare professionals on the move : investing in learning a new language for work. <i>Lähivõrdlusi. Lähivertailuja</i>, <i>31</i>, 191-228. <a href="https://doi.org/10.5128/lv31.06" target="_blank">https://doi.org/10.5128/lv31.06</a>
dc.identifier.otherCONVID_101866635
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78663
dc.description.abstractArtikkelissa tarkastellaan maahanmuuton kielikysymyksiä Unkarista Suomeen ja Ruotsiin työllistyneiden terveydenhuollon ammattilaisten näkökulmasta. Neksusanalyyttisessä viitekehyksessä tutkitaan sitä investointia, jonka nämä työntekijät tekevät oppiakseen uutta, työssä tarvitsemaansa kieltä eli suomea tai ruotsia. Tutkimusasetelma on pitkittäinen, ja analyysi perustuu terveydenhuollon ammattilaisten sekä muutamien kielikoulutuksesta ja rekrytoinnista vastaavien henkilöiden haastatteluihin. Kirjoittajat aloittivat omat tutkimuksesta itsenäisesti mutta yhdistivät voimansa ennen toista aineistonkeruukierrosta. Tämän myötä analyysissa voitiin kattaa useampia kulttuurisia ja ajallisia ulottuvuuksia. Kaiken kaikkiaan kahdeksalle vuodelle yltävä ajanjakso avaakin näkymiä niin valmistautumisvaiheeseen ja kaikkiin niihin pelkoihin ja toiveisiin, joita kuviteltuun tulevaisuuteen liittyy, kuin myös muuton jälkeiseen elettyyn todellisuuteen kahdessa eri Pohjoismaassa ja toisella kielellä työskentelyyn siellä. Tulokset osoittavat, että suomen tai ruotsin kielen oppimiseen investoiminen kietoutuu tiiviisti maastamuuttopäätökseen. Investoinnin mielekkyys puolestaan todentuu sen myötä, kun legitiimi asema toisen kielen käyttäjänä ja yhteisön jäsenenä vähitellen saavutetaan. Niin aiemmat elämänkokemukset, kansainväliset rekrytointikäytänteet, kielipoliitikka kuin kieli-ideologiatkin vaikuttavat prosessiin. Esimerkiksi aiemmat työolot ja kokemukset kansainvälisestä liikkuvuudesta sekä lähtömaassa tarjottava maksuton kielikoulutus vaikuttavat ratkaisevasti muuttopäätökseen. Sekä viralliset että käytännön ammatillisessa arjessa koetut kielitaitovaatimukset ovat niin ikään merkittäviä tekijöitä: stressiä ja riittämättömyyden tunteita koetaan etenkin alussa jopa siinä määrin, että osa päätyy luovuttamaan. Toisaalta työskentely toisella kielellä käy koko ajan sujuvammaksi; tietoisuus oman kielitaidon kehittymisestä ja kollegoilta eri tilanteissa saatu kielellinen tuki koetaan erityisen merkityksellisiksi. Työpaikan vuorovaikutustilanteet ovatkin keskeisesti muovaamassa yksilöiden ammatti-identiteettiä työperusteisen maahanmuuton kontekstissa.fi
dc.description.abstractThis article investigates the interrelationship of migration and language in the context of the migration experience of healthcare workers migrating from Hungary to Finland and Sweden and becoming speakers of Finnish or Swedish in the process. A nexus analytical approach is applied in studying the investment of the healthcare workers in learning a new language for work. The analysis is based on interviews made with individuals either participating in or facilitating labour migration. The findings show that the investment in learning a new language in a labour migration context is intertwined with the migration decision itself, and the migrants usually realise a return on this investment while becoming legitimate second language speakers and community members. Individual life histories, global recruitment practices, language policies and language ideologies influence the process. The communicative situations at the workplace play a crucial role in reconstructing professional identities in this context.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.publisherEstonian Association for Applied Linguistics
dc.relation.ispartofseriesLähivõrdlusi. Lähivertailuja
dc.rightsCC BY-NC 4.0
dc.subject.otherlabour migration
dc.subject.othersecond language
dc.subject.otherinvestment
dc.subject.otherworking life
dc.subject.othernexus analysis
dc.subject.otherHungarian
dc.subject.otherFinnish
dc.subject.otherSwedish
dc.titleHealthcare professionals on the move : investing in learning a new language for work
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202111165676
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange191-228
dc.relation.issn1736-9290
dc.relation.volume31
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© 2021 Nóra Schleicher, Minna Suni
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysoammatti-identiteetti
dc.subject.ysososiolingvistiikka
dc.subject.ysosuomen kieli
dc.subject.ysoruotsin kieli
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysoneksusanalyysi
dc.subject.ysokulttuurinen pääoma
dc.subject.ysokielitaito
dc.subject.ysounkarilaiset
dc.subject.ysoterveysala
dc.subject.ysotoinen kieli
dc.subject.ysotyövoiman liikkuvuus
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p12894
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1353
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p8856
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p12469
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p16262
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p28897
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p22016
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p5797
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p16491
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p26126
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p17005
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p6120
dc.rights.urlhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.relation.doi10.5128/lv31.06
jyx.fundinginformationOur collaboration and the study reported in this article have been facilitated by the EU COST Action IS1306 entitled New Speakers in a Multilingual Europe: Opportunities and Challenges and the research prof ling project RECLAS (University of Jyväskylä) funded by the Academy of Finland.
dc.type.okmA1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC BY-NC 4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY-NC 4.0