Show simple item record

dc.contributor.authorMetsäpelto, Riitta-Leena
dc.contributor.authorHeikkilä, Mirva
dc.contributor.authorHangelin, Sanna
dc.contributor.authorMikkilä-Erdmann, Mirjamaija
dc.contributor.authorPoikkeus, Anna-Maija
dc.contributor.authorWarinowski, Anu
dc.date.accessioned2021-10-26T09:56:22Z
dc.date.available2021-10-26T09:56:22Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationMetsäpelto, R.-L., Heikkilä, M., Hangelin, S., Mikkilä-Erdmann, M., Poikkeus, A.-M., & Warinowski, A. (2021). Osaamistavoitteet Iuokanopettajakoulutuksen opetussuunnitelmissa : näkökulmana Moniulotteinen opettajan osaamisen prosessimalli. <i>Kasvatus</i>, <i>52</i>(2), 164-179. <a href="https://journal.fi/kasvatus/article/view/111437" target="_blank">https://journal.fi/kasvatus/article/view/111437</a>
dc.identifier.otherCONVID_101365038
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78365
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa analysoitiin kahden yliopiston luokanopettajakoulutuksen opetussuunnitelmatekstejä selvittäen, miten tekstien sisältämät tavoitteet ilmentävät opettajan työssä olennaisia osaamisalueita. Analyysi toteutettiin teoriaohiaavalla sisällönanalyysillä, joka nojasi kehittämäämme Moniulotteiseen opettajan osaamisen prosessimalliin (MAP). Tulokset osoittivat, että pääosa yleisistä ja opintojaksokohtaisista osaamistavoitteista liittyi opettamisen ja oppimisen tietoperustan rakentamiseen, erityisesti sisältötietoon ia pedagogiseen sisältötietoon. Myös kognitiiviset osaamisalueet korostuivat opetussuunnitelmateksteissä, ja ne painottuivat tutkimuksen tekoon liittyviin tiedonkäsittelyn taitoihin sekä akateemisiin tekstitaitoihin. Sen sijaan sosiaalisia taitoja ja persoonallisia orientaatioita koskevat osaamistavoitteet näkyivät opetussuunnitelmateksteissä selvästi vähemmän. Ammatilliseen hyvinvointiin kytkeytyviä osaamistavoitteita ei sisältynyt opetussuunnitelmateksteihin luuri lainkaan. Tietoa MAP-mallissa kuvattuien opettajien ydinosaamisalueiden painotuksista opetussuunnitelmissa voidaan käyttää koulutuksen suunnitelmallisessa ja tutkimusperustaisessa kehittämisessä.fi
dc.description.abstractThis study explored how the key competencies identified in the Multidimensional Adapted Process Model of Teaching (MAP) are manifested in the curriculum objectives of two university class teacher education programmes, which were analysed using theory-driven content analysis. The results showed the most of the general and course specific learning objectives were related to building a knowledge base for the teaching and learning, especially with respect to content knowledge and pedagogical content knowledge. Cognitive skills were also emphasised in the learning objectives with a specific focus on research skills and oral and written academic communication. However, social skills and personal orientations were clearly less pronounced in the curriculum goals, and there were but few if any references to competence objectives related to professional well-being. The study provides new insights into the learning goals for class teacher education. The findings can be used in further nationwide development of curricula for class teacher education.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherSuomen kasvatustieteellinen seura
dc.relation.ispartofseriesKasvatus
dc.relation.urihttps://journal.fi/kasvatus/article/view/111437
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherclass teacher
dc.subject.othercompetence
dc.subject.otherteacher education
dc.subject.othercurriculum
dc.titleOsaamistavoitteet Iuokanopettajakoulutuksen opetussuunnitelmissa : näkökulmana Moniulotteinen opettajan osaamisen prosessimalli
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202110265395
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.laitosFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.oppiaineKasvatuspsykologiafi
dc.contributor.oppiaineEsi- ja alkuopetusfi
dc.contributor.oppiaineOpettajien koulutuksen tutkimus (opetus, oppiminen, opettajuus, oppimispolut, koulutus)fi
dc.contributor.oppiaineKasvatuspsykologiaen
dc.contributor.oppiainePre- and Early Childhood Educationen
dc.contributor.oppiaineTeacher education research (teaching, learning, teacher, learning paths, education)en
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange164-179
dc.relation.issn0022-927X
dc.relation.numberinseries2
dc.relation.volume52
dc.type.versionacceptedVersion
dc.rights.copyright© 2021 Suomen kasvatustieteellinen seura
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysoosaaminen
dc.subject.ysooppimistavoitteet
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p3999
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p5140
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p10746
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p8343
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p11960
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright