Show simple item record

dc.contributor.advisorKokko, Sami
dc.contributor.authorKeppo, Niina
dc.date.accessioned2021-09-28T06:31:53Z
dc.date.available2021-09-28T06:31:53Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77938
dc.description.abstractAikaisemmat tutkimukset, kertovat että päivittäinen arkiliikkuminen on vähentynyt huomattavasti jo varhaiskasvatus- ja kouluikäisillä lapsilla. Sen sijaan liikunnan harrastaminen ei ole vähentynyt kouluikäisten keskuudessa. Suurin osa kouluikäisten aktiivisuudesta tapahtuu kouluajan ulkopuolella tapahtuvan liikunnan sekä koulumatkan kulkemisen myötä. Tämän terveyskasvatuksen pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli kartoittaa 1.-luokkalaisten oppilaiden kokonaisaktiivisuutta ja koulun ulkopuolisella ajalla tapahtuvaa liikkumista. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin sukupuolen ja liikunta-aktiivisuuden yhteyttä koulumatkan kulkemiseen eri vuodenaikoina. Tutkimuksen aineistona käytettiin LIITU- tutkimuksen kautta kerättyä aineistoa vuodelta 2018. Aineistoon sisältyivät suomenkielisistä kouluista olevat 1.-luokkalaiset oppilaat. Tilastollisina analyyseinä käytettiin kuvailevia tunnuslukuja, ristiintaulukointia, Khiin neliötestiä (χ²) sekä binääristä logistista regressioanalyysiä. Aineisto analysoitiin käyttäen IBM SPSS Statistics 26- ohjelmaa. Tutkimuksen tulosten mukaan 1.-luokkaisista oppilaista alle puolet (42 %) liikkuvat liikkumissuositusten mukaisesti, vähintään 60 minuuttia päivässä. Pojista suurempi osa (44 %) liikkui suositusten mukaisesti verrattuna tyttöihin (40 %). Vapaa-ajalla 1.-luokkalaiset liikkuivat enemmän viikonloppuisin kuin arkisin. Suurin osa (67 %) osallistui myös urheiluseuran toimintaan vähintään 1–2 päivänä/viikossa sekä kulki aktiivisesti kouluun joko pyörällä tai kävellen, vuodenajasta riippumatta. Lisäksi tuloksien mukaan pojilla ja yli 3 kertaa viikossa liikkuvilla oli suurempi todennäköisyys aktiiviseen koulumatkan kulkemiseen talvisin. Tutkielma antaa ajankohtaista ja uutta tietoa 1.-luokkalaisten oppilaiden liikunta-aktiivisuudesta sekä liikkumisesta kouluajan ulkopuolella. Tulevaisuuden jatkotutkimus mahdollisuutena olisi mielenkiintoista tutkia tyttöjen näkemyksiä liikkumisesta sekä ovatko lasten aktiivisuuden määrät muuttuneet covid-19 pandemian myötä.fi
dc.format.extent70
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherliikunta-aktiivisuus
dc.subject.other1.-luokkalaiset
dc.title1.-luokkalaisten liikunta-aktiivisuus ja kouluajan ulkopuolella tapahtuva liikkuminen : vuoden 2018 LIITU -tutkimuksen tuloksia
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202109285006
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysovapaa-aika
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysokoulumatkat
dc.subject.ysokouluikäiset
dc.subject.ysoliitu
dc.subject.ysoaktiivisuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record