Show simple item record

dc.contributor.advisorPietikäinen, Sari
dc.contributor.authorRäsänen, Anni
dc.date.accessioned2021-09-27T06:40:22Z
dc.date.available2021-09-27T06:40:22Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77905
dc.description.abstractMaailmantaloudessa kasvavana ja merkittävänä toimialana nähtävä matkailuala on kokenut kovia 2020-luvun alkupuolella. Globaali koronapandemia on haitannut merkittävästi niin suurien lentoyhtiöiden kuin pienempien matkatoimistojen toimintaa kireiden matkailurajoitusten myötä. Samoin myös Suomen Lapin turismisektori on saanut tuntea pandemian vaikutukset, sillä matkailurajoitusten takia viisi vuotta kestänyt positiivinen liikevaihdon kehitys Lapin matkailusektorilla katkesi. Sekä pandemian aikana että sen jälkeen markkinoinnilla on suuri rooli Lapin matkailun kannattavuuden ja jatkuvuuden kannalta. Tästä syystä tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tarkastella, millaisten diskurssien avulla Suomen Lappia markkinoidaan ranskankielisille sveitsiläisille turisteille. Tutkimusmateriaalina toimii sveitsiläisen Kontiki Voyages -yrityksen ranskankielinen talvimatkailukatalogi, jossa markkinoidaan matkoja Sveitsistä Pohjois-Eurooppaan talvikaudelle 2020–2021. Tutkin markkinointiteksteistä koostuvaa aineistoani kriittisen diskurssintutkimuksen teoreettisen ja metodologisen viitekehyksen näkökulmasta, nojaten samalla sosiaalisen konstruktivismin käsitykseen todellisuuden rakentumisesta vuorovaikutuksessa. Hyödynnän analyysissäni myös diskurssin, genren ja rihmastollisuuden käsitteitä. Fairclough’n (1992) jaottelun mukaisesti analysoin aineistossa esiintyvien diskurssien ilmentymistä kolmella eri tasolla: kielellisellä, diskursiivisella sekä sosiaalisella tasolla. Aineistosta nousi esiin kolme keskeistä diskurssia, jotka ovat hyvinvointidiskurssi, kokemusdiskurssi ja ainutlaatuisuuden diskurssi. Jokainen diskurssi rakentuu aineistossa tukeutuen tiettyihin kielellisen ja diskursiivisen tason valintoihin. Hyvinvointidiskurssin keskeisiä piirteitä ovat turistin yksilöllisyyden korostaminen, narratiivit ja arjesta irtautumisen korostaminen, kun taas kokemusdiskurssissa korostuvat turistin kannustaminen, vertailumuodot sekä arktiselle alueelle tyypilliset aktiviteetit. Ainutlaatuisuuden diskurssi puolestaan keskittyy rakentamaan Suomen Lapista uniikkia mielikuvaa tukeutuen materiaaliseen ja aineettomaan saamelaiseen kulttuuriin sekä villiin ja kaukaiseen Lapin elinympäristöön. Tässä diskurssissa esiin nousevat muun muassa paikallisten kielien hyödyntäminen ja metaforat. Kokonaisuutena Kontiki Voyages -matkatoimiston talvimatkailukatalogi näyttäytyy useiden turismisektorin trendien ja muutosprosessien risteymänä. Muun muassa niin sanottu ”global to local” -ilmiö, luonto- ja hyvinvointimatkailu sekä kustomoidut palvelut nousevat esiin katalogista. Näiden lisäksi katalogista heijastuu myös joitain turismisektorin yleisiä ja pitkäaikaisia ongelmia, kuten turismin ja eri elinkeinojen väliset jännitteet sekä kulttuurin ja ympäristön kaupallistaminen voittoa tuottaviksi palveluiksi.fi
dc.format.extent50
dc.language.isoen
dc.subject.otherLapland
dc.subject.othercritical discourse analysis
dc.titleMarketing the Arctic : discourses of Finnish Lapland in a Swiss travel catalogue
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202109274974
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSoveltavan kielitieteen maisteriopinnotfi
dc.contributor.oppiaineMaster's Degree Programme in Applied Linguisticsen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi314
dc.subject.ysogenret
dc.subject.ysodiskurssi
dc.subject.ysomatkailu
dc.subject.ysomatkailukohteet
dc.subject.ysogenres
dc.subject.ysodiscourse
dc.subject.ysotourism
dc.subject.ysotourist destinations


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record