Show simple item record

dc.contributor.authorJama, Kaisa-Mari
dc.contributor.authorTynjälä, Päivi
dc.contributor.authorAarto-Pesonen, Leena
dc.contributor.authorMalinen, Anita
dc.contributor.authorHämäläinen, Raija
dc.date.accessioned2021-09-23T04:57:51Z
dc.date.available2021-09-23T04:57:51Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationJama, K.-M., Tynjälä, P., Aarto-Pesonen, L., Malinen, A., & Hämäläinen, R. (2021). Liikunta-alan tutkintokoulutuksen merkitykset valmistuneiden elämänkertomuksissa : fenomenografinen analyysi. <i>Liikunta ja tiede</i>, <i>58</i>(4), 82-90. <a href="https://www.lts.fi/media/lts_vertaisarvioidut_tutkimusartikkelit/2021/lt_4_2021-82-90.pdf" target="_blank">https://www.lts.fi/media/lts_vertaisarvioidut_tutkimusartikkelit/2021/lt_4_2021-82-90.pdf</a>
dc.identifier.otherCONVID_101118641
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77876
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla, millaisia laadullisesti erilaisia merkityksiä liikunta-alan tutkinnon suorittaneet antoivat alan tutkintokoulutukselle urateemaisissa elämänkertomuksissaan. Kertomusten avulla oli mahdollista tavoittaa koulutukselle annetut merkitykset suhteessa uran muotoutumisen monitahoisuuteen. Tutkimukseen osallistui 60 liikuntaneuvoja-, liikunnanohjaaja- (AMK tai YAMK) tai liikuntatieteiden maisteri -tutkinnon vuosina 2004–2015 suorittanutta henkilöä, jotka vastasivat avoimeen kirjoituskutsuun. Kutsussa osallistujia pyydettiin kirjoittamaan tutkimusta varten oma urateemainen elämäntarinansa. Kertomusaineisto analysoitiin fenomenografisesti etsimällä teksteistä merkitysilmauksia ja ryhmittelemällä ne kuvauskategorioiksi. Liikunta-alan koulutukselle kertomuksissa annetut merkitykset jakautuivat kuuteen kategoriaan, jotka erosivat toisistaan sisällöllisesti. Koulutus voitiin nähdä (1) pettymyksenä, (2) välineenä, (3) käytännöllisenä valintana, (4) mahdollistajana, (5) tavoitteellisena reittinä tai (6) kokonaisvaltaisena uudistajana. Kategorioiden välinen vaihtelu näkyi seuraavissa teemoissa: a) yleinen kokemus opiskeluajasta, b) ammatillinen kehittyminen, c) työllistyminen ja ura, d) muu elämä sekä e) psyykkiset tarpeet. Johtopäätöksenä todettiin, että kategorioiden välisissä eroissa keskeisiksi nousivat kirjoittajien kokemukset siitä, millaisia muutoksia koulutus on saanut aikaan itsessä ja omassa elämässä. Opintojen merkitys ei ollut vain ammatillinen, vaan koulutus kietoutui osaksi elämäntarinaa monin eri tavoin.fi
dc.description.abstractThe aim of this paper was to describe the qualitative variation in different meanings that the graduates attributed to the formal sport education as a part of their career-oriented life narratives. Narratives enabled exploring the meanings attributed to education in relation to the complexity of career development. 60 graduates of sport degree programmes in vocational upper secondary and higher education took part in the study. They responded to an open writing invitation to graduates from graduation years 2004–2015. In the invitation they were asked to write their personal career-oriented life stories. The data was analyzed using phenomenography, that is by finding meaningful expressions from the data and then grouping them into categories of description.The results showed that the meanings attributed to sport degree studies were divided into six categories that varied in regards of content. The education was experienced as (1) disappointment, (2) instrument, (3) practical choice, (4) enabler, (5) goal-oriented route, and (6) holistic reformer. Variations between these categories were identified through five themes: a) general experience of studies, b) professional development, c) employment and career, 5) life outside work and 6) psychological needs. It was concluded that a key element in meaningfulness was the perception of how the studies have changed oneself and one’s life. Meaning of education was not only related to professional life but intertwined with life in many ways.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherLiikuntatieteellinen seura
dc.relation.ispartofseriesLiikunta ja tiede
dc.relation.urihttps://www.lts.fi/media/lts_vertaisarvioidut_tutkimusartikkelit/2021/lt_4_2021-82-90.pdf
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.othersport industry
dc.subject.othercareer narratives
dc.subject.otherphenomenography
dc.titleLiikunta-alan tutkintokoulutuksen merkitykset valmistuneiden elämänkertomuksissa : fenomenografinen analyysi
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202109234948
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosKoulutuksen tutkimuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.laitosFinnish Institute for Educational Researchen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange82-90
dc.relation.issn0358-7010
dc.relation.numberinseries4
dc.relation.volume58
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© Liikuntatieteellinen Seura 2021
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysotutkinnot
dc.subject.ysoelämänkaari
dc.subject.ysoliikunta-ala
dc.subject.ysomerkitys (tärkeys)
dc.subject.ysokoulutus
dc.subject.ysourakehitys
dc.subject.ysofenomenografia
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p3209
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p374
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p3313
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p23332
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p7010
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p84
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p14983
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p20240
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright