Show simple item record

dc.contributor.advisorSainio, Miia
dc.contributor.advisorVasalampi, Kati
dc.contributor.authorLittunen, Erika
dc.contributor.authorLokkila, Kirsi-Mari
dc.date.accessioned2021-09-22T05:39:29Z
dc.date.available2021-09-22T05:39:29Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77869
dc.description.abstractOppilaiden ja koko kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen yhteisöllisellä hyvinvointityöllä on kaikkien koulun henkilökunnan jäsenten vastuulla. Tämän pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten kunnioittava vuorovaikutus ja koulun henkilökunnan hyvinvointityöhön sitoutuminen koetaan kouluissa ja onko kokemuksissa eroja koulujen ja henkilöstöryhmien välillä. Lisäksi tutkittiin, onko kunnioittavan vuorovaikutuksen kokemus yhteydessä arvioihin henkilökunnan hyvinvointityöhön sitoutumisesta. Tutkimus on osa Yhteistyöllä hyvinvointia kouluyhteisöön -tutkimushanketta, jonka tavoitteena on tutkia ja edistää koulujen hyvinvointityötä ja työyhteisöjen hyvinvointia Keski-Suomessa. Tutkimusaineisto kerättiin tammikuussa 2020 sähköisellä kyselyllä, johon vastasi 437 henkilökunnan jäsentä 13 kunnasta ja 48 koulusta. Analyysimenetelmänä henkilöstöryhmien välisten erojen tutkimisessa käytettiin yksisuuntaista varianssianalyysiä. Koulujen välisiä eroja selvitettiin koulutason kuvailevien tunnuslukujen ja sisäkorrelaation avulla. Kunnioittavan vuorovaikutuksen ja hyvinvointityöhön sitoutumisen välistä yhteyttä tutkittiin hierarkkisella regressioanalyysillä. Tutkimustulokset osoittivat, että koulujen henkilökunta koki työyhteisönsä vuorovaikutustavan keskimäärin melko kunnioittavaksi, kun taas työyhteisön sitoutuminen hyvinvointityöhön arvioitiin hieman tätä heikommaksi. Koulunkäynnin ohjaajat kokivat työyhteisönsä vuorovaikutustavan tilastollisesti merkitsevästi vähemmän kunnioittavaksi kuin opettajat ja rehtorit. Koulujen väliset erot selittivät kunnioittavan vuorovaikutuksen arvioiden vaihtelusta 17,3 % ja sitoutumisen vaihtelusta 33,4 %. Regressioanalyysin tulokset osoittivat, että mitä kunnioittavammaksi työyhteisön vuorovaikutus koettiin, sitä sitoutuneemmaksi hyvinvointityöhön henkilökunta arvioitiin. Koulujen sisällä vuorovaikutuksen kunnioittavammaksi arvioineet arvioivat myös sitoutumisen hyvinvointityöhön voimakkaammaksi. Lisäksi koko koulun keskimääräinen arvio kun-nioittavasta vuorovaikutuksesta oli yhteydessä sitoutumisen arvioihin siten, että niissä kouluissa, joissa keskimäärin arvioitiin vuorovaikutus kunnioittavammaksi, myös yksilöt arvioivat sitoutumisen voimakkaammaksi. Tutkimus toi tärkeää uutta tietoa hyvinvointityöhön sitoutumisen kokemuksista ja siihen yhteydessä olevista tekijöistä Keski-Suomen kouluissa sekä erityisesti työyhteisön vuorovaikutuksen ja ilmapiirin yhteydestä sitoutumiseen. Jatkossa koulujen työilmapiiriä ja vuorovaikutustapoja on syytä tarkastella eri henkilöstöryhmät huomioiden. Tuloksiamme voi hyödyntää koulujen työyhteisöjen hyvinvointityöhön sitoutumisen edistämisessä sekä koulujen työilmapiirin ja vuorovaikutustapojen kehittämisessä.fi
dc.format.extent30
dc.language.isofi
dc.subject.otheryhteisöllinen oppilashuoltotyö
dc.subject.otherkunnioittava vuorovaikutus
dc.titleKunnioittava vuorovaikutus koulujen työyhteisöissä ja sen yhteys hyvinvointityöhön sitoutumiseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202109224941
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysotyöyhteisöt
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysositoutuminen
dc.subject.ysokoulut
dc.subject.ysotyöilmapiiri
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysotyöhyvinvointi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record